DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ÖH 514 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapısının ve uygulama alanının kavranmasını sağlamak.

2. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak ve borçları tespit etmek.

3. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin edinilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, şekli, şekle aykırılığın hukuki sonuçları, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, müteahhidin temerrüdü ve sonuçları, müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğu, inşaattan hak elde eden üçüncü kişilerin hukuki durumu, eksik ve ilave işler, eser sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine uygulanması sorunu.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki yapısını ve niteliğini kavrama
  • 2- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak ve borçları analiz etme
  • 3- Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş (atipik-isimsiz) bir sözleşme olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine uygulanacak hükümleri tespit etme
  • 4- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel olarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
2 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği
3 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin çeşitleri
4 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekli
5 Şekle aykırılığın hukuki sonuçları
6 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak ve borçlar (Müteahhidin borçları)
7 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak ve borçlar
8 Müteahhidin temerrüdü
9 Müteahhidin temerrüdünün hukuki sonuçları
10 Müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğunun şartları
11 Müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğunun hukuki sonuçları
12 İnşaattan hak elde eden üçüncü kişilerin hukuki durumu
13 Eksik işler- İlave işler
14 Eser sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine uygulanması sorunu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

ERMAN, HASAN,ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ, GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 3. BASIM, İSTANBUL 2010.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14570
Uygulama3618
Ödev13535
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Final Sınavı112.512.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 2 3 3 2 2 1 3 1
OC2 2 2 3 3 2 2 1 3 1
OC3 2 2 3 3 2 2 1 3 1
OC4 2 2 3 3 2 2 1 3 1