DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri ÖH 564 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Yüksek Lİsans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: hande.heper & Deniz UGAN ÇATALKAYA
Dersi Veren(ler): Deniz UGAN ÇATALKAYA
Dersin Amacı: 1. Üçlü iş ilişkilerine dair uygulamada ortaya çıkan sorunları Yargıtay içtihatları ve yabancı hukukla karşılaştırmalı olarak analiz etmek
2. Üç iş ilişkilerine dair ortaya çıkan sorunlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışmak
Dersin İçeriği: Asıl – alt işverenlik, geçici iş ilişkisi, iş yerinin devri, iş sözleşmesinin devri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Üçlü iş ilişkilerine dair ortaya çıkan sorunları tespit ve analiz edebilme
  • 2- Uygulamada İş Hukukundaki uyuşmazlıkları doktrin, yargı kararları ve yabancı hukuk kapsamında değerlendirebilme
  • 3- Bireysel İş Hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarını doğru analiz edebilme
  • 4- Ulusal ve uluslararası alanda bireysel iş hukukuna ilişkin tartışmaları yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri 1
2 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: asıl işverenlik- alt işverenlik (1) 1-2-4
3 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: asıl işverenlik- alt işverenlik (2) 1-2-4
4 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: asıl işverenlik- alt işverenlik (3) 1-2-4
5 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: asıl işverenlik- alt işverenlik (4) 1-2-4
6 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: asıl işverenlik- alt işverenlik (5) 1-2-4
7 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: işyerinin devri 1-2-4
8 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: iş sözleşmesinin devri 1-2-4
9 Üçlü iş ilişkilerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: geçici iş ilişkisi 1-2-4
10 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
11 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
12 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
13 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, İstanbul 2018.
Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Yenilenmiş 15.Baskı, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum 4 Nisan 2009, İstanbul, 2009.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev250100
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3              
OC4