DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Borçlar Kanununa Göre İfa Engelleri ÖH 586 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. İfa engelleri hakkında genel bilgiler vermek.
2. Türk Borçlar Kanunundaki ifa engellerine ilişkin hükümleri incelemek.
Dersin İçeriği: Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan ifa edilmeme hallerini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1) İfa engelleri kavramı kısaca açıklanır.
  • 2- 2) Genel olarak alacaklı temerrüdü hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 3- 3) Başlangıçtaki ifa imkansızlığı hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 4- 4) Sonraki ifa imkansızlığı hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 5- 5) Borçlu temerrüdü hakkında bilgi sahibi olunur
  • 6- 6) Para borçlarında borçlu temerrüdünün sonuçları hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 7- 7) Tam iki taraf borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdünün sonuçları hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 8- 8) Sorumsuzluk anlaşması hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 9- 9) Yardımcı şahısların borca aykırı davranışlarından dolayı borçlunun sorumlu olması hakkında bilgi sahibi olunur.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İfa engellerine ilişkin genel bilgiler
2 Alacaklı temerrüdü
3 Alacaklı temerrüdünün sonuçları
4 Başlangıçtaki ifa imkansızlığı
5 Sonraki ifa imkansızlığı
6 Borçlu temerrüdü
7 Borçlu temerrüdünün sonuçları
8 Para borçlarında borçlu temerrüdünün sonuçları
9 Tam iki taraf borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdünün sonuçları
10 Sorumsuzluk anlaşması
11 Ödev sunumu
12 Ödev sunumu
13 Ödev sunumu
14 Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Kemal Oğuzman/ Prof. Dr. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I ve II. İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Prof. Dr. Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2017.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14456
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev160.560.5
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13565
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı166
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 2 2 2 2 2 3 1 1
OC2 3 2 1 3 2 2 2 2 3
OC3 3 2 1 3 3 2 2 2 3
OC4 2 3 2 2 2 2 3 1 3
OC5 2 2 2 2 2 2 2 3 2
OC6 3 3 2 2 3 3 3 1 3
OC7 3 2 1 3 2 2 2 1 3
OC8 3 3 2 2 2 2 2 2 3
OC9 3 2 2 2 3 2 1 2 3