DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Aydınlatılmış Onam ÖH 597 Güz 02+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: HUKUK
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: Aydınlatma yükümlülüğünün amacı, çeşitleri, kapsamı, şekli, hukuka aykırı aydınlatma ve hatalı aydınlatma ve ispat sorunları gibi konuları çözümlemek; hekimin aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin örnek vakıalar üzerinde tartışmak, uluslar arası ve ulusal mevzuattaki konuya ilişkin düzenlemeleri eleştirel bakış açısı ile değerlendirmek ve farklı disiplinlerden görüşleri bir araya getirmek.
Dersin İçeriği: Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuattaki düzenlemeler ve yargı kararlarının değerlendirilmesi kapsamında; aydınlatmanın kapsamı, türleri, özellikli durumlarda aydınlatma, aydınlatma yükümlülüğünün ihlalinin hukuki sonuçları üzerinde, eleştirel bakış açısıyla sorgulama yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, şekli ve hukuki sonuçlarına ilişkin ihtilafları çözümleyebilir.
  • 2- Aydınlatma yükümlülüğünün yer aldığı mevzuatı eleştirel bakış açısı ile karşılaştırıp, somut olay ile ilişkilendirebilir.
  • 3- Uygulamada hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesindeki sorunları ve hastanın aydınlatılmadığı durumlardaki sorunları ortaya koyarak, olması gereken düzenlemeleri önerebilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım ve örnek yargı kararları incelemesi, ödev sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Aydınlatma Yükümlülüğünün Uluslararası ve Ulusal Mevzuattaki Yeri
2 Aydınlatma Kavramı ve Çeşitleri
3 Özel Durumlarda Aydınlatma
4 Aydınlatma Yükümlüsü ve Aydınlatılacak Kişi
5 Aydınlatmanın Kapsamı ve Şekli
6 Aydınlatmanın Mümkün Olmaması-Aydınlatma Yükümlülüğünün Bulunmadığı Haller
7 Vize Sınavı
8 Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları- Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları
9 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
10 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
11 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
12 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
13 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
14 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tıp Hukuku, Prof.Dr.Hakan Hakeri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012


DİĞER KAYNAKLAR

II. Ulusal Sağlık Hukuku "Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları" Sempozyumu, 31 Mayıs 2014, "Özelliği Olan Bazı Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev14570
Sunum/Jüriye Hazırlık14114
Diğer Uygulamalara Hazırlık13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler5315
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14.54.5
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 3 1 1 1 2 1 3 2
OC2 3 3 2 2 1 2 2 2 2
OC3 1 2 1 3 1 1 3 1 2