DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İş Hukukunun Güncel Sorunları I ÖH 601 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ali GÜZEL
Dersin Amacı: 1. Bireysel İş Hukukunda uygulamada ortaya çıkan sorunları Yargıtay içtihatları ve yabancı hukukla karşılaştırmalı olarak analiz etmek
2. Bireysel İş Hukukunda orataya çıkan sorunlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışmak
Dersin İçeriği: İş Hukukunda üçlü iş ilşikileri, çalışma süreleri, çalışma koşullarında değişiklik yapılması, iş güvencesi ve iş sözleşmesinin feshi, kıdem tazminatı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bireysel İş Hukukunda ortaya çıkan sorunları tespit ve analiz edebilme
  • 2- Uygulamada İş Hukukundaki uyuşmazlıkları doktrin, yargı kararları ve yabancı hukuk kapsamında değerlendirebilme
  • 3- Bireysel İş Hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarını doğru analiz edebilme
  • 4- Ulusal ve uluslararası alanda bireysel iş hukukuna ilişkin tartışmaları yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri 1
2 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: üçlü iş ilişkileri 1-2
3 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: iş güvencesi ve iş sözleşmesinin feshi 1-2
4 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: çalışma koşulları ve koşulların işveren tarafından değiştirilmesi 1-2
5 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: sözleşmesnin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı 1-2
6 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
7 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
10 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
11 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
12 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
13 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 26. Bası, İstanbul 2013.

Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Yenilenmiş 9.Baskı, İstanbul 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Sempozyum 4 Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2009.

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Seminer 29 Mayıs 2010, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul.

İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Seminer 28 Mayıs 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2012


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev250100
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3              
OC4