DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Halka Açık Anonim Ortaklıklar ÖH 603 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Mehmet BAHTİYAR
Dersin Amacı: 1. Anonim Şirketler Hukuku'nun en temel kavramlarından olan halka açık anonim ortaklık konusunda yetkinliği artırmak
2. TTK ve SPK mevzuatının, özellikle farklarının, değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Anonim Şirketler Hukuku'nun en temel kavramlarından olan halka açık anonim ortaklık kavramının teori ve pratik dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Halka açık anonim ortaklık kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Türk Ticaret Kanunu'nda HAAO'yu derinlemesine kavrama
  • 3- Sermaye Piyasası Kanunu'nda HAAO'yu derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Halka Açık Anonim Ortaklık Kavramı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
2 Eski ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunlarında HAAO Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
3 Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunlarında HAAO Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
4 Halka Açık Ve Halka Kapalı Anonim Ortaklıklar Arasındaki Farklar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
5 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Paysahiplerinin Bireysel Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
6 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
7 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
8 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
9 HAAO’ya dair İkincil Mevzuat Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
10 Halka Açık ve Borsaya Kote Anonim Ortaklık Arasındaki Farklar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
11 HAAO’da Kurumsal Yönetim İlkesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
12 HAAO’da Temsil Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
13 HAAO’da Kayıtlı Sermaye Sistemi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bahtiyar, Mehmet, Ortaklık Hukuku, Beta Basımevi, İstanbul 2018.Çağlar, Manavgat, Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Ödevler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 60
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12560
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı115.515.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3