DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İflasın Ertelenmesi ÖH 605 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü:
Dersin Amacı: 1. İcra ve İflas Hukuku?nun genel ilkelerinin özetlenmesi
2. İflas Hukuku kapsamında iflas prosedürü
3. İflasın ertelenmesi
Dersin İçeriği: İflasın Ertelenmesi: Genel hususlar ve İcra ve İflas Hukukunun ilkeleri, İflasta yetki, İflasa tabi olanlar, İflas organları, İflas sebepleri, İflas yolları, İflasın ertelenmesinin koşulları, Borca batık olma, Mali durumun iyileştirilmesi, İyileştirme projesi, İflasın ertelenmesinde usul, Ertelenme kararı ve sonuçları, İflasın hukuki sonuçları, İflasın ertelenmesi ve konkordato ilişkisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İcra ve İflas Hukuku?na ilişkin temel bilgilere sahiptir.
  • 2- İflasa tabi kişiler ve İflas organları saptanabilir.
  • 3- İflasta yetki hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 4- İflas sebepleri ve iflas yolları yorumlanabilir.
  • 5- Borca batık olma halini tespit edebilir.
  • 6- Mali durumun iyileştirilmesi ve buna bağlı proje yorumlanabilir.
  • 7- İflasın ertelenmesi ve iflasın hukuki sonuçları yorumlanabilir.
  • 8- İflasın ertelenmesi ve konkordato süreçleri karşılaştırılabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri DERS (TEORİ)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

BAKI KURU/EJDER YILMAZ/RAMAZAN ARSLAN, ICRA VE IFLAS HUKUKU DERS KİTABI, 28. BASKI (ANKARA 2014)


DİĞER KAYNAKLAR


HAKAN PEKCANITEZ/ OĞUZ ATALAY/MERAL SUNGURTEKİN-ÖZKAN/MUHAMMET ÖZEKES, İCRA VE İFLAS HUKUKU DERS KİTABI (ANKARA 2014)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 0 0


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5                  
OC6                  
OC7                  
OC8