DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İş Hukukunun Güncel Sorunları II ÖH 606 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ali GÜZEL
Dersi Veren(ler): AliGÜZEL
Dersin Amacı: 1. Toplu İş Hukukunda uygulamada ortaya çıkan sorunları Yargıtay içtihatları ve diğer ulusal hukuklarla karşılaştırmalı olarak analiz etmek
2. Toplu İş Hukukunda ortaya çıkan sorunlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışmak
Dersin İçeriği: İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramları, işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi, bu kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplu İş Hukukunda ortaya çıkan sorunları tespit ve analiz edebilme
  • 2- Uygulamada İş Hukukundaki uyuşmazlıkları doktrin, yargı kararları ve yabancı hukuk kapsamında değerlendirebilme
  • 3- Toplu İş Hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarını doğru analiz edebilme
  • 4- Ulusal ve uluslararası alanda toplu iş hukukuna ilişkin tartışmaları yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargı kararı değerlendirme yöntemleri 1
2 Toplu İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi 1-2
3 Topll İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: sendikal güvenceler 1-2
4 Toplu İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: toplu iş sözleşmesi prosedürü 1-2
5 Toplu İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: topplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt 1-2
6 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
7 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
10 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
11 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
12 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
13 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

İş Hukukunda Güncel Sorunlar (3), Seminer 22 Aralık 2012, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2013.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi/ Özel Sayı, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.39, 2013/4.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev250100
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3              
OC4