DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İspat Hukuk ÖH 610 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Medeni yargılama usulünün öğrenilmesi
2. Yargılamada ileri sürülen iddialar ve ne şekilde ispat edileceği
3. İspat ve deliller
Dersin İçeriği: HMK ve İspat: Genel hususlar ve Medeni Yargılama Hukuku?nun ilkeleri, yazılı yargılama usulü, ispat hakkı ve ispat hakkının sınırları, belge ve senet, senetle ispat zorunluluğu, deliller, delil sözleşmesi, Islah, davaya son veren taraf işlemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Medeni Yargılama Hukuku?na ilişkin temel bilgilere sahiptir.
  • 2- Yargılama usulünün temel ilkeleri yorumlanabilir.
  • 3- Belge ve senet kavramları karşılaştırılabilir.
  • 4- Hangi durumlarda senetle ispat zorunluluğu olduğu hakkında bilgi sahibi olunur.
  • 5- Delil kavramını ve hangi unsurların delil olabileceği öngörülebilir.
  • 6- Medeni Yargılamada kullanılan ispat ve deliller sınıflandırılabilir.
  • 7- Delil sözleşmesi hakkında bilgi edinilir.
  • 8- Davanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde ıslah edilebileceğini tespit edebilir.
  • 9- Davaya son veren taraf işlemleri hakkında sonuca varabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri DERS (TEORİ)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Medeni Yargılama Hukuku’na ilişkin genel bilgiler Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
2 Taraflarca getirilme ilkesi, hakimin davayı aydınlatma ödevi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
3 İspat Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
4 İkrar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
5 Delil sözleşmesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
6 Belge ve senet Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
7 Senetle ispat zorunluluğu Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
8 Yemin Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
9 Tanık Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
10 Bilirkişi incelemesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
11 Keşif Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
12 Uzman görüşü Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
13 Islah Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
14 Davaya son veren taraf işlemleri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

BAKİ KURU, İSTİNAF SİSTEMİNE GÖRE YAZILMIŞ MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI, İSTANBUL 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

HAKAN PEKCANITEZ, OĞUZ ATALAY, MUHAMMET ÖZEKES, MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI, 5. BASKI, VEDAT YAYINLARI, 2017.
ABDURRAHİM KARSLI, MEDENİ MUHAKEME HUKUKU, 4. BASKI, ALTERNATİF YAYINCILIK, 2014.
KAMİL YILDIRIM, YAVUZ ALANGOYA, NEVHİS-DEREN YILDIRIM, MEDENİ USUL HUKUKU ESASLARI, BETA BASIM YAYIM, 2011.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14342
Proje14342
Ödev14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5                  
OC6                  
OC7                  
OC8                  
OC9