DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Genel Sağlık Sigortası LW 520 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ali GÜZEL
Dersin Amacı: 1. Genel Sağlık Hukukuna ilişkin temel kavramları ve sorunları Yargıtay içtihatları ışığında incelemek ve kavramak
2. Bireylerin ve toplumun sosyal haklarından biri olan sağlık hakkının Türkiye’deki uygulamasını daha iyi analiz edebilmek ve sorunlara çözüm önerileri getirebilmek
Dersin İçeriği: Sağlık hakkı ve yaşam hakkı, sağlık hizmetleri, sağlık sistemleri, genel sağlık sigortasının kapsamı, genel sağlık sigortasından yararlanma, sağlık yardımlarının belirlenmesi ve koşulları, sağlık hizmetlerinin sunumu, katkı payı, genel sağlık sigortasında sorumluluk, kurumun denetim yetkisi, denetim sonucu yaptırımlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Genel sağlık sigortasına ilişkin 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeleri ve kavramları tespit ve analiz edebilme, diğer ülke sistemleriyle karşılaştırabilme
  • 2- İş hayatında genel sağlık sigortası konusunda bilinçli hukukçular/bireyler olarak faaliyet gösterme
  • 3- Uygulamadaki genel sağlık sigortasına ilişkin uyuşmazlıkları 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, doktrin ve yargı kararları kapsamında doğru analiz edebilme ve değerlendirebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1: Teorik Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma, Yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri 1
2 Genel sağlık sigortasına ilişkin temel bilgiler 1-2
3 Genel sağlık sigortasının kapsamı - yararlanma 1-2
4 Genel sağlık yardımcıları - koşulları 1-2
5 Genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetleri sunumu 1-2
6 Genel sağlık sigortasında sorumluluk, Kurumun denetim yetkisi ve yaptırımlar 1-2
7 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
10 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
11 Derse ilişkin öğrenciler tarafından belirlenen konuların sunumunun yapılması 1-2-3
12 Derse ilişkin öğrenciler tarafından belirlenen konuların sunumunun yapılması 1-2-3
13 Derse ilişkin öğrenciler tarafından belirlenen konuların sunumunun yapılması 1-2-3
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 17. Bası, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Türk Genel Sağlık Sigortası, 2. Baskı, İstanbul 2015. Prof. Dr. A.Can Tuncay /Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 19. Bası, İstanbul 2017. Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi - Cilt 1 – 2, 2013.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev250100
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3