DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Genel Kurulu ÖH 640 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Şirketler Hukuku’nun en temel kavramlarından genel kurul konusunda yetkinliği artırmak
2. Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın konu bağlamında farklarının değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Şirketler Hukuku’nun temel kavramlarından olan genel kurul kavramının teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anonim ortaklıkta organ kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Anonim ortaklıkta genel kurulun görevlerini derinlemesine kavrama
  • 3- Anonim ortaklıkta genel kurulun yetkilerini derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklarda Genel Kurul Kavramına Giriş Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
2 Anonim Ortaklık Genel Kuruluna ilişkin Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerinin Genel Olarak Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
3 Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık Kuralı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
4 Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkisi Olanlar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
5 Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hak Ve Yetkisi Olanlar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
6 Fiziki Toplantı – Elektronik Toplantı Ayrımı ve Elektronik Katılımın Şartları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
7 Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyda İmtiyaz Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
8 Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
9 Genel Kurul Toplantılarında Birikimli Oy Kullanılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
10 Genel Kurul Kararlarının Yokluğu Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
11 Genel Kurul Kararlarının Butlanı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
12 Genel Kurulda Paysahibinin Temsili ve Temsil Türleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
13 Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra, Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları, Beta Basımevi, İstanbul 2014


DİĞER KAYNAKLAR

Ödevler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 60
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12560
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı115.515.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3