DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medya ve İletişim Kuramları CS 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya YL
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: • İletişim ve medya teorilerindeki temel kavram ve kuramsal yaklaşımları kavramak
• Toplumsal, siyasal ve kültürel değişim için tarihsel gelişim ve iletişim kuramlarındaki değişikliklerin etkilerini tanımlamak
• Güncel toplumlarda medya teknolojileri ile ilgili temel konuları eleştirel bir şekilde yansıtmak ve tartışmak için beceriler geliştirmek.
• Küresel bağlamda medya ve yaratıcı / kültürel politikalardaki farklılık ve benzerlikleri anlama
Dersin İçeriği: Melvin de Fleur, Kitle İletişim Kuramları: Kökenleri, Süreçleri ve Etkileri Açıklamak. Allyn ve Bacon, 2010
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kitle iletişim araçlarının ve kitle iletişim süreçlerinin özelliklerini ayırt etmek
  • 2- İletişim ve medya tarihindeki önemli tartışmalarla ilgili olarak eleştirel düşünme, yazma ve iletişim kurma becerisi kazanmak
  • 3- Kitle iletişim araçları, kitle iletişimi ve ekonomik, sosyal ve politik değişim arasındaki ilişkiyi eleştirel bir şekilde ele almak.
  • 4- Farklı teorik yaklaşımların kitle iletişimine etkilerini karşılaştıran ve karşılaştıran analitik becerilerin geliştirmek
  • 5- Kitle iletişim ve yeni medya ile ilgili politika geliştirmenin yeni alanları üzerine eleştirel düşünebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her öğrenci haftalık konulardan 5 tanesiyle ilgili bir özet yazmaktadır. Ayrıca tüm öğrenciler belli bir haftanın konusunu seçerek bireysel olarak sunum yaparlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
2 Medya Etkileri I: İletim Modeli / Hipodermik Model Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Medya Etkileri II: Sınırlı Etkiler, Kullanımlar ve Doyumlar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Kültür ve İletişim: Frankfurt Okulu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Kültür ve İletişim: Göstergebilim Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Eleştirel Teori: Politik Ekonomi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
7 Kültürel Çalışmalar ve Aktif Kitle Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Ara Sınav Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
9 Medium Teorisi: Toronto Okulu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Feminist Medya Kuramı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Küreselleşme Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Postmodernite ve Postyapısalcılık Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Bilgi toplumu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Tüketim ve Gündelik Hayat Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Harold D. Lasswell, “Toplumda İletişimin Yapısı ve İşlevi”, Kitle İletişiminin Süreçleri ve Etkileri. Urbana: Illinois Press Üniversitesi. pp.84-99


DİĞER KAYNAKLAR

Elihu Katz. Paul Cobley'de “İletişimin İki Adım Akışı” ed. İletişim KuramlarıVolume 1, New York: Routledge, 2006. s. 136-153


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5840
Sunum/Jüriye Hazırlık13030
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3 2        
OC2     3     2
OC3     1      
OC4   1     3  
OC5 1 2