DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültür Kuramları CS 504 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı
1.Kültür Teorisi alanındaki temel teorileri takip etmek
2. Sosyoloji, antropoloji ve kültür çalışmaları alanları hakkında olduğu kadar günlük yaşamda da problemleri bulabilecek analitik düşünme araçlarını edinmek.
3. Öğrencilere teori dünyasına dahil ederek analitik düşünme kazandırmak
Dersin İçeriği: Ders, sınıf içi tartışmalar eşliğinde ilerler. Öğrenciler, derse gelmeden önce gerekli okumaları yapmalı ve derste katılım göstermelidir. Bu derste öğrenciler kültürle ilgili genel tanımları ve kültüre antropolojik,sosyolojik ve edebi açılardan klasik yaklaşımları göreceklerdir. Popüler kültür, Yüksek/Alçak Kültürler, Altkültürler gibi kavramlar işlenecektir. Daha sonra postmoden zamanlarda ortaya çıkmış kültür kavramını problematize eden politik, antrolopolojik sosyal teoriler incelenir. Son olarak görülen bu konuların hayatın bütün alanlarındaki rolü tartışılır. Okuma listesi kapsamlı bir anlayış sağlamak yerine kültüre dair genel bir giriş sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültür teorileri anlamak, sorgulamak, tanımlamak ve dönüştürmek
  • 2- Kültürün güncel kullanımlarını anlamak
  • 3- Argüman yaratmak ve karşılaştırmak için teknikler öğrenmek
  • 4- Akademik yazmak ve okumak yeteneklerini geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, haftalık okumalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Syllabus
2 Anahtar Kelimeler: Kültür Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, selections.
3 Kültür Üzerine/ Sosyal ve Kültürel Antropoloji Barnard & Spencer, Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, selections.
4 Popüler ve Yüksek Kültür Üzerine Gans, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, pp. 3 -88
5 Altkültürler Üzerine Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, selections.
6 Gelenek ve Milli Kültür Üzerine Handler & Linnekin, “Tradition, Genuine or Spurious,” pp. 273-290. Hobsbawm, The Invention of Tradition, selections. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, pp. 1-47 & pp. 163-185
7 Parçalı Bakışlar ve Saf Ürünler Pratt, “Fieldwork in Common Places,” pp. 27-50. Asad, “The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology,” pp. 141-164. Clifford, “Introduction: Partial Truths,” pp. 1-26. Clifford, “Introduction: The Pure Products Go Crazy,” pp. 1-17.
8 Kültürel Karmaşa ve Uluslararası Bağlantılar Hannerz, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, pp. 173-216. Hannerz, Transnational Connections, pp. 1-56.
9 Yeni Zamanlar ve Kimlikler Hall, Critical Dialogues, pp. 222-274.
10 Kültürün İddaları, Ötekilerin Hakları, Yerel Kültür Kimindir? Benhabib, The Claims of Culture: Equality and Diversity in Global Era, pp.1-81. Benhabib, The Rights of Others, pp. 129-238. Brown, Who Owns Native Culture?, selections.
11 Kültürün Kullanılabilirliği Zaman ve Öteki Yudice, The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era, selections. Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes Its Objects, selections
12 Dünya Kültürü Lechter and Boli, World Culture: Origins and Consequences, selections.
13 Kültür: Nereye Gidiyor? Soysal, “Introduction: Triumph of Culture, Troubles of Anthropology,” Focaal pp. 3-11.
14 Derse genel bakış


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün okumalara Blackboard üzerinden ulaşılabilir


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 4 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev41040
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13565
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14141
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3 2 2 1    
OC2 2 3 1 3    
OC3 3   3   2 1
OC4         1 3