DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Bilim Kuramları CS 506 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amaçları
• Sosyal Bilimler Kuramlarını tanıtmak
• Sosyal kavramını tartışmak
• Sosyal teori kurma aşamasındaki metotları incelemek.
• Modernizm ile Sosyal Bilimler Kuramları arasındaki ilişkiyi anlatmak
Dersin İçeriği: Bu ders sosyal bilimler alanındaki kuramları metodolojik olarak takip ederek modernizm ve sosyal bilimlerle olan ilişkisini açıklar. Her hafta başka bir kuram işlenerek bu kuramların kavramları nasıl ele aldığını ve buna bağlı olarak bulduğu sonuçları incelenir. Bu derste yakın tarihte ortaya çıkan kuramlar konu edinilir. Her hafta konu anlatımı arkasından sınıf içi tartışma yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Güncel sosyal bilimler alanındaki kuramlar hakkında temel bilgi edinmek
  • 2- Sosyal Bilimler alanında epistemolojik ve ontolojik soruları anlayabilmek
  • 3- Araştırma stratejileri hakkında temel prensipleri anlayabilmek ve kuram ve araştırma arasında bağlantı kurabilmek.
  • 4- Çeşitli teorileri yetkin bir şekilde anlayabilmek ve teorileri araştırmaya uygulayabilmek.
  • 5- Alternatif epistemolojik yaklaşımlar ile teoriye farklı bakış açıları sağlayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, haftalık okumalar, sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş- Bölgeler, Ağlar, Akışlar ve Ateş
2 Farklılaşma olarak Modernizm: Bourdieu and Luhmann P. Bourdieu & L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge: Polity, 1992, or N. Luhmann, Social Systems, Stanford U P
3 İkirciklik, Modernizm ve Sosyal Bilim Kuramları: Bauman İkirciklik, Modernizm ve Sosyal Bilim Kuramları: Bauman
4 Nesnelerle Sosyallik: Latour’un “actor-network” teorisi Latour, B (2005) Re-assembling the Social. Oxford University Press. Latour, B (1993) We Have Never Been Modern, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. Cetina, K. K. (1997) “Sociality with objects. Social relations in postsocial knowledge societies”, Theory, Culture & Society Vol 14(4), pp. 1-30.
5 İmparatorluk: Deleuze’den Negri’ye Deleuze and Guattari, 'Introduction: Rhizome', in idem, A Thousand Plateaus, London: University of Minnesota Press, 1987. Hardt & Negri, Empire, chapters 2.6 & 3.6. Deleuze, 'Postscript on Control Societies', in G. Deleuze, Negotiations, New York: Columbia University Press, 1995, pp 177-182.
6 Silik Bölgeler: Agamben “Camp” Agamben, G (1998) Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, Standford: Standford University Press. Agamben, G (2011) The Kingdom and the Glory. For a Theological Genealogy of Economy and Government. Stanford: Stanford University Press
7 Sosyal Fantazi: Lacan’dan Žižek’e Zizek, S (1989) The Sublime Object of Ideology, Verso. Zizek, S (1999) The Ticklish Subject; The Absent Centre of Political Ontology. London: Verso.
8 Eleştirel Kuram ve Eleştirnin Kuramı: Boltanski and Thevenot Boltanski, L & Thévenot, L (1999) “The Sociology of Critical Capacity”. European Journal of Social Theory Vol 2(3), pp. 359-377. Guilhot, N (2000) “Review of Luc Boltanski & Eve Chiapello’s Le Nouvel Esprit du Capitalisme”. European Journal of Social Theory 3(3), pp. 355-364.
9 Hareketlilik ve Sosyal Bilim Kuramları: Urry and Virilio J. Urry (2000) Sociology Beyond Societies, London: Routledge Virilio, P (1997) Pure War, New York: Senmiotext(e), pp. 9-36, 49-56, 71-78
10 Okuma haftası (Yarı dönem ödevi hakkında konuşma)
11 Din ve Gerçek: Spinoza’dan Badiou’ya Spinoza, B (1951) A Theologico-Political Treatise.London: Dover. (Chs XIV-XV) Badiou, A (2012) In Praise of Love. London: Serpent’s Tale. Badiou, A (2003) Saint Paul. The Foundation of Universalism. Stanford: Stanford University Press. (Two chapters) Badiou, A (2009) Logics of Worlds.. New York: Continuum. (Introduction)
12 Nihilizm ve Sosyal Bilim Kuramları: Nietzsche Nietzsche, F (1972) Beyond Good and Evil. London: Penguin. Nietzsche, F (1969) Twilight of Idols. The Anti-Christ. London: Penguin
13 Sosyal Bilim Kuramları and (post-)Demokrasi: Rancière Rancière , J (2010) Dissensus. New York: Continuum. (Chapter 1)
14 Baştan çıkarma ve Ölüm: Baudrillard Baudrillard, J (1999) Fatal Strategies. London: Pluto (pp. 7-70)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Agamben, G (1998) Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.
Agamben, G (1999) Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford: Stanford University Press.
Agamben, G (2007) Profanations. New York: Zone Books.
Bauman, Z (1993) Postmodern Ethics, Oxford: Blackwell.
Bauman, Z (1995) Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Oxford & Cambridge: Blackwell.
Bauman, Z (2000) Liquid Modernity, Cambridge: Polity, 1999.
Boltanski, L & Chiapello, E (2007) The New Spirit of Capitalism. London: Verso.
Boltanski, L & Thévenot (2006) On Justification. Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press.
Boltanski, L & Thévenot, L (2000) ‘The Sociology of Critical Capacity’. European Journal of Social Theory 2(3), pp. 359-377.
Boltanski, L (1999) Distant Suffering. Morality, Media and Politics. London: Cambridge University Press.
Bourdieu, P (1989) Distinction. London: Routledge.
Bourdieu, P et al. (1999) The Weight of the World. London: Polity.
Bourdieu, P. & Wacquant, L (1992) An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge: Polity
Callinicos, A (1999) Social Theory. A Historical Introduction, London: Polity Press.
Deleuze, G & Guattari, F (1987) A Thousand Plateaus, London: University of Minnesota Press.
Deleuze, G & Guattari, F (1994) What is Philosophy? London: Verso.
Foucault, M (1980) Power and Knowledge, New York: Pantheon.
Grosrichard, A (1998) The Sultan’s Court, London: Verso.
Habermas, J (1970) Science as Ideology, London: Heinemann.
Latour, B (1993) We Have Never Been Modern, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
Luhmann, N (1989) Ecological Communication. Cambridge: Polity Press.
Marcuse, H (1964) One Dimensional Man. London: Routledge.
Marx, K (2007) Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. New York: Dover.
Nietzsche, F (1967) The Will to Power. New York: Vintage.
Nietzsche, F (1996) On the Genealogy of Morals. London: Oxford University Press.
Urry, J (2000) Sociology Beyond Societies. Mobilities for the twenty-first century. London: Routledge.
Zizek, S (1997) The Plague of Fantasies. London: Verso.
Zizek, S (1989) The Sublime Object of Ideology, London: Verso
Zizek, S (1999) The Ticklish Subject; The Absent Centre of Political Ontology. London: Verso.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12121
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13565
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3 2 3 2 2 1
OC2 3 2 3 2 2 2
OC3 2 3 2 2 1 2
OC4 3 2 2 2 2 1
OC5 3 2 3 1 1 1