DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kent ve Gösteri CS 511 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı
1.Gösterinin şehir hayatını ve günlük yaşamı çerçeveleyen bir noktaya gelmesindeki durumun arkasındaki koşulları anlamada analitik ve teorik araçlar sağlamak
2. Şehir ve gösteri arasındaki ilişkiyi tartışmak.
3.Öğrencilere teori dünyasına dahil ederek analitik düşünme kazandırmak
Dersin İçeriği: 20. yüzyıldan itibaren, milli devletlerin de ortaya çıkışı ile şehir yönetim, ekonomi ve politik açıdan en önemli birim haline geldi. Aynı zamanda gösteriler de bu şehirlerin markası olarak ortaya çıktı. Şehirler bienallere, film festivallerine, sanata, spora ve kültürel olaylara ev sahipliği yapmaları açısında birbirleri ile yarışmaya başladılar. Şehirler kendileri de mimarileri ve doğal güzellikleri ile bir gösteri alanına dönüştüler. Bu ders seminer şeklinde öğrencilerin tartışma yapması ile ilerler. Verilen okumalar bu tartışmaların temelini oluşturur. Örneklerle bu tartışmalar zenginleştirilir. Öğrenciler derse okumaları yapmış olarak gelmişlerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Gösterinin şehir hayatını ve günlük yaşamı çerçeveleyen bir noktaya gelmesindeki durumun arkasındaki koşulları anlamak
  • 2- Argüman yaratmak ve karşılaştırmak için teknikler öğrenmek
  • 3- Akademik yazmak ve okumak yeteneklerini geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, haftalık okumalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Syllabus
2 Olasıkdışı Gösteri: Olasılıkdışı Körfez Savaşı Baudrillard, Jean, The Gulf War did not take place.
3 Simmel’in Metropolisi Simmel, Georg, “The Metropolis and Mental Life,” in Metropolis: Center and Symbol of Our Times, Philip Kasinitz (ed.).
4 Benjamin’in Berlin’i ve Paris’i Benjamin, Walter, “A Berlin Chronicle” and “Paris, Capital of Nineteenth Century,” in Walter Benjamin: Reflections, Peter Demets (ed.). Harvey, David, “Consumerism, Spectacle, and Leisure,” in Paris, Capital of Modernity.
5 Dünya Şehri İstanbul Soysal, Levent, “Futures of the City,” in Orienting Istanbul, Göktürk, Deniz, Levent Soysal, İpek Türeli (eds.). Keyder, Çağlar, “Istanbul into the Twenty-First Century,” in Orienting Istanbul, Göktürk, Deniz, Levent Soysal, İpek Türeli (eds.). Pamuk, Orhan, Istanbul, selections.
6 Karnaval Bakhtin, Mikail, Rabelais and His World, selections.
7 Gösteri Toplumu Debord, Guy, The Society of Spectacle and The Comments on the Society of Spectacle, selections.
8 Keyif Sınıfı Veblen, Thorstein, The Theory of Leisure Class, selections. Schor, Juliet B., Overspent American, seletions.
9 Yaratıcı Sınıf Florida, Richard, The Rise of the Creative Class, selections. Hesmondhaigh, David, The Cultural Industries, selections.
10 Medya Gösterileri Kellner, Douglas, Media Spectacle, selections. Dayan, Daniel, and Elihu Katz, Media Events, selections.
11 Turist Gösterileri MacCannell, Dean, The Tourist, selections. Bruner, Edward M, Culture on Tour, selections.
12 Tema Parklar,Müzeler,Bienaller,Alışveriş Merkezleri Lukas, Scott A., Theme Park, selections.
13 Devletin ve Muhalefetin Gösterileri Soysal, “Introduction: Triumph of Culture, Troubles of Anthropology,” Focaal pp. 3-11.
14 Sunumlar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün gerekli okumalara dönem başından itibaren dijital olarak Blackboard üzerinden ulaşılabilir.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 30
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev31030
Sunum/Jüriye Hazırlık11111
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13565
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3 2 2 1    
OC2 3   3   2 1
OC3         1 3