DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürel Farklılık ve Politika CS 518 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: 1. Kültür pratiklerinin politika ile alakalı olarak kavramsallaştırması için analitik araçlar sağlamak.
2. İdeoloji kültür ve güç kavramları arasındaki etkileşim ile kültürel pratiklerdeki dönüşümleri tartışmak.
3. Öğrencilere akademik yazı yazmada ve kültürel kuramlar alanında önemli düşünürleri okumada beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu ders İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan öğrenciler için, kültür ve küreselleşme hakkında derinlikli analiz yapabilecekleri bir platform oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Günümüzde insanlar, nesneler ve fikirler hızlıca yayılıyor. Dünya küçülüyor ve kültürel farklılıklar daha net ortaya çıkıyor. Bazıları farklılıkların kaybolmasından ve dünyanın homojen bir hale gelmesinden korkarken, diğerleri de bu farklıklara ve çatışmalara vurgu yapıyor. Bu ders farklılıkların nasıl kurulduğunu, farklılıkların nasıl anlaşıldığını ve farklılıkların kimliği nasıl oluşturduğunu inceler. Kimlikler, temsiller, kurgulanmış kültürlerin yanı sıra kültürler arası iletişim de dersin bir konusu olarak öne çıkar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki öne çıkan güncel ve ana tartışmaları, teoriler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • 2- Kültür politikaları hakkında metodolojik araştırma yapabilecek yaklaşımlar geliştirmek.
  • 3- Kültürel farklılıklar hakkındaki bilgileri güncel ya da tarihi meselelerle ilişkilendirebilmek.
  • 4- Kültürel artefaktları gözlemlemek ve bunlar hakkında analitik bir perspektif geliştirmek.
  • 5- Akademik çevrelerde fikirleri sunabilecek güvene sahip olmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, haftalık okumalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş: Syllabus, Hedefler ve Ödevler Syllabus
2 Kültür, Kimlik ve Politika extracts from The Claims of Culture (S. Benhabib
3 Küreselleşme ve Farklılık D. Morley ‘Globalisation and Cultural Imperialism reconsidered’ J. Tomlinson ‘Globalization and Cultural Identity’
4 Dışarıda Bırakma/ Dahil etme: Radikal Demokrasi ve Çeşitlilik Screening (Die Welle) + (Dirty Pretty Things) Extracts from Emancipation(s) (E. Laclau)
5 Milliyetçiliğin kültürel kökenleri, Dil ve Kültürel Çeşitlilik Extracts from Imagined communities (B. Anderson) S. Aslan ‘Citizen, Speak Turkish!”: A Nation in the Making’
6 Şarkiyatçılık ve Ötekinin Temsili S.Hall ‘The West and the Rest’, Extacts from Orientalism (E. Said)
7 Egemenlik, Direniş ve Gündelik Hayat Extracts from Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (J. Scott)
8 Direnen Kültürler? Grotesk Karnaval Extracts from Rabelais and his world (M. Bakhtin)
9 Kültür Olarak Yemek I D. Karaosmanoğlu “Globalized cuisine, non-national identities and the individual”
10 Kültür Olarak Yemek II (Saha çalışması) A Touch of Spice + The Big Night
11 Saha çalışması raporları
12 Demokrasi İddiaları ve Çoğulculuk Agonistics (C. Mouffe)
13 Kimlikleri İcra Etmek ve Kültürü İnşa etmek J. Butler ‘Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory’
14 Eurovision ve Kültürler Çatışması Emancipation(s) (E. Laclau)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün gerekli okumalara dönem başından itibaren dijital olarak Blackboard üzerinden ulaşılabilir.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması 1 30
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13030
Proje000
Ödev11212
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12560
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14444
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3 3        
OC2 3 3   1    
OC3 3 3 2      
OC4 3 3        
OC5     3   3 1