DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürel Farklılık ve Politika CS 518 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: 1. Kültür pratiklerinin politika ile alakalı olarak kavramsallaştırması için analitik araçlar sağlamak.
2. İdeoloji kültür ve güç kavramları arasındaki etkileşim ile kültürel pratiklerdeki dönüşümleri tartışmak.
3. Öğrencilere akademik yazı yazmada ve kültürel kuramlar alanında önemli düşünürleri okumada beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu ders İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan öğrenciler için, kültür ve küreselleşme hakkında derinlikli analiz yapabilecekleri bir platform oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Günümüzde insanlar, nesneler ve fikirler hızlıca yayılıyor. Dünya küçülüyor ve kültürel farklılıklar daha net ortaya çıkıyor. Bazıları farklılıkların kaybolmasından ve dünyanın homojen bir hale gelmesinden korkarken, diğerleri de bu farklıklara ve çatışmalara vurgu yapıyor. Bu ders farklılıkların nasıl kurulduğunu, farklılıkların nasıl anlaşıldığını ve farklılıkların kimliği nasıl oluşturduğunu inceler. Kimlikler, temsiller, kurgulanmış kültürlerin yanı sıra kültürler arası iletişim de dersin bir konusu olarak öne çıkar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, haftalık okumalar


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Bütün gerekli okumalara dönem başından itibaren dijital olarak Blackboard üzerinden ulaşılabilir.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Yok


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #