DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Görsel Kültür ve İdeoloji CS 535 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, endüstri devrimi ile değişen görsel kültür üzerine yoğunlaşarak, görselliğin kültürel ve tarihsel bağlamdaki önemi ve anlamını, detaylı bir biçimde analiz etmektir.
Dersin İçeriği: Bu disiplinler arası ders görselliğin kültürde ve ideolojideki yerini ve ırk, din, cinsiyet ve cinsellik gibi konuları şekillendirmesindeki rolünü inceler. İlüstrasyon,sergi,fotoğraf,sinema, performans, televizyon, dijital teknolojiler gibi çeşitli görsel mecralara bakarak hakim kültürün ötekiyi temsili üzerinde düşen gölgesi üzerinde tartışılır. Görmek inanmaktır, Görsel yalan söylemez gibi basit düşüncelerin temellerine inip biz ve onlar, kadın ve erkek, burası ve orası, medeniyet ve barbarlık gibi ikilemlerin ötesine geçemeye çalışır. Geçmişe ve günümüze gidip gelerek ilerleyecek olan derse estetik ve ideoloji arsındaki bağlantılar incelenecektir. Böylece ırk, cinsiyet ve cinsellik çalışmaları ile küreselleşme arasındaki bağlantılar da incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Görsel öğeleri teorik araçlarla analiz edebilir.
  • 2- Görsel kültür ve ideolojilerini metodoloji olarak tartışabilir.
  • 3- Çeşitli görsel araçları örnekleyerek ideolojik ve kuramsal olarak tartışabilir.
  • 4- Görsel kültür içerisinde cinsiyet konularına ve tartışmalarına katkıda bulunabilir.
  • 5- Herhangi bir görseli ve görsel hakkında okuyup yazabilir.
  • 6- Görsel kültürel medya formlarını geniş bir teorik perspektiften algılayarak inceleyebilir.
  • 7- Görsellik ve görsel anlatıyı hedefleyen örüntüleri yaratıp çözümleyebilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, haftalık okumalar, sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı Syllabus
2 Simge,Yapı ve Semiotic Saussure, Ferdinand de. Course in General Linguistics (Excerpts) from Adam and Searle (eds.) Critical Theory Since 1965. Univ. Press of Florida, 1986 Leroi-Gourhan, Andre. “Language Symbols” in Gesture and Speech MIT Press, 1993 Barthes, Roland. “Myth Today,” in Mythologies, New York, 1957. Trans. Annete Lavers. Pp. 109-158 also in Visual Culture Reader.
3 “Görmek İnanmak mıdır?:” Gerçeğin Problemi [Bölüm 1] Mirzoeff, Nicholas. “What is Visual Culture?” in Mirzoeff, Nicholas. The Visual Culture Reader. 2nd ed. London; New York, NY: Routledge, 2002. Barthes, Roland. “Rhetoric of the Image” in Visual Culture Reader ed. Nicholas Mirzoeff. Burgin, Victor. “Barthes’ Disrection” in In/different Spaces: Place and Memory in Visual Culture. University of California Press, 1996.
4 “Görmek İnanmak mıdır?:” Gerçeğin Problemi [Bölüm 2] Blanchot, Maurice. Image, The Space of Literature. Foucault, Micheal. “Las Meninas” The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences Vintage Book. Ed. New York: Vintage Books, 1994. Phelan, Peggy. “Broken Symmetries: Memory, Sight, Love” in Unmarked: The Politics of Performance. London; New York: Routledge, 1993.
5 Görselliğin Günlük Hayattaki Rolü Certaeau, Micheal de. “From the Practice of Everyday Life” in Visual Culture Reader ed. Nicholas Mirzoeff. Benjamin, Walter. “The Work of Art in the age of Mechanical Reproduction” Illuminations. New York: Schocken Books, 1988. Marx, Karl. “The Fetishism of the Commodity and Its Secret” Freud, Sigmund. “Fetishism” in Evans, Jessica, and Stuart Hall. Visual Culture: The Reader. London; Thousan
6 Tartışmalı Tarihler Goffman, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity in Goffman, Erving, Charles C. Lemert, and Ann Branaman. The Goffman Reader. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1997. Nochlin, Linda. The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society. Harper Row Publishers, New York: 1989. Clifford, James. “On Collecting Art and Culture,” in Visual Culture Reader ed. Nicholas Mirz
7 Araçlar ve Seyirci Foucault, Michele. “Panopticism,” in Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. Trans. Alan Aheridan. New York: Vintage Books, 1979. Debord, Guy. The society of the spectacle. New York, Zone Books: 1995. Althuser, Lois. “Ideology and Ideological state apparatuses (notes toward an investigation),” in Evans, Jessica, and Stuart Hall. Visual Culture: The Reader.
8 Psikoanaliz ve Görsel Kültür Freud, Sigmund. “Repression” Complete Works, Standard Edition Lacan, Jacques. “The Mirror Stage” in Adams and Searle (eds.) The Critical Theory Since 1965. Lacan, Jacques. “The Split between the Eye and the Gaze” from, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, trans. Allan Sheridan. New York, 1978.
9 Kadrajın gözünden: Açık Kader ve Kovboy Fimleri Metz, Christian. Film Language; a Semiotics of the Cinema. University of Chicago Press ed. Chicago: University of Chicago Press, 1991. (Excerpts) Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema” in The Feminism and Visual Culture Reader. Kaplan, E. Ann. Women and Film: Both Sides of the Camera. New York: Methuen, 1983. (Excerpts)
10 Simge, (Post)Yapı ve Oyun Huizinga, Johan. Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. New York: J. & J. Harper Editions, 1970. Pp. 1-27. Derrida, Jacques. “Structure, Sign and Play” in Writing and Difference. Trans Alan Bass. Chicago University Press, 1978. Pp. 279-300. Cornea, Christine. “David Cronenberg’s Crash and Performing Cyborgs.” The Velvet Light Trap 52 (1): 2003. Pp. 4-14. Screening: Crash, Dir. D
11 Feminizm Freud, Sigmund. Three Essays on the Theory of Sexuality. New York: Basic Books, 1963. Irrigary, Luce. Excerpt from: The Speculum of the Other Woman. Trans. Gillian C. Gill. Cornel Univ. Press, New York, 1985. Johnson, Barbara. “Is Female to Male as Ground Is to Figure” in The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980. (Ex
12 Homoseksüel Gerçek Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985. Rose, Jacqueline.“Sexuality in the Field of Vision” in Jones, Amelia. Ed. The Feminism and Visual Culture Reader. Butler, Judith. “Prohibition, Psychoanalysis and the Heterosexual Matrix,” in Nicholas Mirzoeff. Ed. Visual Culture Reader. In class screening: Paris Is Burning. Dir. Jennie Livingston, 1990.
13 Görsel Gerçeklikler, Siber Kimlikler Haraway, Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” in Jones, Amelia. Ed. The Feminism and Visual Culture Reader originally in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, 1991. Pp.149-181 also see http://www.asahi-net.or.jp/~RF6T-TYFK/haraway.html. Grosz, Elizabeth. “Bodies-Cities,” in Jones, Amelia. Ed. The Feminism and Visu
14 Derse genel bakış Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün gerekli okumalara dönem başından itibaren dijital olarak Blackboard üzerinden ulaşılabilir.


DİĞER KAYNAKLAR

Suggested screenings

"Bell Hooks [Dvd Videorecording] : Cultural Criticism & Transformation / Media Education Foundation Produced and Directed by Sut Jhally."

"Strawberry & Chocolate [Vhs Videorecording] / Tartan Video Release Presented by Robert Redford Screenplay, Senel Paz Produced by Miguel Mendoza Directed by Tomas Gutierrez Alea and Juan Carlos Tabio."

"The Night Porter [Dvd Videorecording] / Joseph E. Levine Presents for Ital Noleggio Cinematografico the Robert Gordon Edwards/Esa De Simone Lotar Film Production of a Film by Liliana Cavani Produced by Robert Gordon Edwards Directed by Liliana Cavani Screenplay, Liliani Cavani, Italo Moscati."

"The Berlin Affair [Vhs Videorecording] / a Film by Liliana Cavani."

"The English Patient [Dvd Videorecording] / Miramax Films Presents a Saul Zaentz Production an Anthony Minghella Film Edited by Walter Murch, Produced by Saul Zaentz, Directed by Anthony Minghelia."

"Blade Runner [Dvd Videorecording] / Jerry Perenchio and Bud Yorkin Present a Michael Deeley-Ridley Scott Production Screenplay by Hampton Francher and David Peoples."

"Roger & Me [Dvd Videorecording] / Warner Bros. Presents a Dog Eat Dog Films Production a Film by Michael Moore Written, Produced and Directed by, Michael Moore."

"The Awful Truth [Dvd Videorecording] : The Complete First Season / Written and Directed by Michael Moore Producer Ellin Baumel."

"The Awful Truth [Dvd Videorecording] : The Complete Second Season / Producers, Marc Henry Johnson, Rob Huebel, David Zieff Writer, Nick Mckinney Written and Directed by Michael Moore."

"Bowling for Columbine [Dvd Videorecording] / United Artists and Alliance Atlantis Present a Salter Street Films and Vif 2 Production, a Dog Eat Dog Films Production Producers, Michael Moore, Kathleen Glynn, Jim Czarnecki, Charles Bishop, Michale Donovan Written and Directed by Michael Moore."

"Fahrenheit 9/11 [Dvd Videorecording] / the Fellowship Adventure Group Presents a Dog Eat D


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 30
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev22040
Sunum/Jüriye Hazırlık12626
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı140.540.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 2 2 2 1 3  
OC2 2 2 2      
OC3 2 2   2    
OC4 1 1     3  
OC5     1 1 3  
OC6            
OC7