DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Beden, Mekan ve Performans CS 538 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu kaynaklar feminist ve homoseksüel teoriler, eleştirel ırk teorileri, sömürgecilik sonrası ve küreselleşme çalışmaları, gazetecilik, polemikçi yazım ve sosyal-politik teoriler üzerinden okunacak
tır.
Dersin İçeriği: Bu disiplinler arası ders bedeni ve mekanı tartışmaya açık olan temsillerini, söylemlerini ve ideolojilerini sorgular. Geçmiş ve bu yüzyıldaki performansların politikalarının uygulamalarını çalışır. Cevabı tartışılacak sorulardan bir kaçı şunlardır: Bedenin temsil edildiği değişken parametreler nelerdir? Bu temsilleri uygulamak ve resmileştirmek için hangi söylemler kullanılmıştır? Bu temsiller 19. Yüzyıldan günümüze nasıl değişmiştir? Tartışmalar iktidarın tabuları nasıl şekillendirdiğini, neyin yasak neyin serbest olduğunu anlamak üzerine yapılır. Tabuların nasıl normalleşip içselleştirildiği üzerine de tartışılır. Bu ders normalin ne demek olduğunu sorgularken marjinal beden temsillerinin görüldüğü alternatif kültür pratiklerini inceler. Örnekler görsel sanat, sinema, medya, video, performanslar, popüler müzik ve moda kültürü alanlarında çeşitli kaynaklardan seçilir. Konu edilen temalar; sex, egzotiğin üretimi,bedeni ırksallaştırmak, din, siber sansür gibi temalardır. Dersin odağı cinselliğin ve cinsiyetin merkezinde olan bedeni feminist, homoseksüel ve çokkültürlü bakış açılarından inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Performans başlığı altında anlamlı olarak tartışılabilecek mesele ve teorik yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 2- Performansa ait görüngüleri analiz ederken farklı metodolojiler kullanabilmek
  • 3- Farklı bir kültürel alanda geliştirilmiş performansları tanıdık ve yerel bir kültürel alanda uygulayabilmek
  • 4- Performansın beden ve mekan ile ilişkisi hakkında yenilikçi teorik sorular formüle edebilmek
  • 5- Performansın beden ve mekan üçgeni etrafında yapılacak analizde başarılı akademik yazı yazmanın ilkelerini adapte edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, haftalık okumalar, sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Syllabus
2 Alanda Beden Merleau-Ponty, Maurice. “The Body as Object and Mechanistic Physiology” Phenomenology of Perception. Routledge, 2002 Jones, Amelia. "Dispersed Subjects and the Demise of the 'Individual': 1990s bodies in/as art" Jones, Amelia and Stephenson, Andrew. Performing the Body, Performing the Text. Routledge. Grosz, Elizabeth. “Lived Bodies: Phenomenology and the Flesh” in Volatile Bodies: Toward a Corpo
3 Mekansallık: Zaman ve Ufuk Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford: Wiley- Blackwell, 1992 (Excerpts). Acconci, Vito. “Public Space Private Time”. Critical Inqury. 16 Summer (1990). University of Chicago Press. Grosz, Elizabeth. “Space Time and Bodies” in Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies. New York: Routledge, 1995. In class screening: Fetten Jahre sind vorbei, Die (The Educators). D
4 Titreşimler: Beden, Alan ve Performans Austin, J.L. How to Do Things with Words. New York: Harvard University Press, 1975. Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. New York: University of Chicago Press, 1984. Phelan, Peggy. “Developing the Negative” in Unmarked: The Politics of Performance. London; New York: Routledge, 1993.
5 Temsilin Aracı olarak Ses Barthes, Roland. “The Phantoms of the Opera” in The Grain of the Voice: Interviews 1962-1980. Berkeley: University of California Press, 1991. Derrida, Jacques. “The Theatre of Cruelty and the Closure of Representation” in Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978. Pp. 279-300. Weiss, Allen. Breathless: Sound Recording, Disembodiment, and the Transformation of Lyrical No
6 Yarı Dönem Sınavı Evde Sınav
7 Psikoanalitik Yaklaşımlar Freud, Sigmund. “Mourning and Melancholia” in On Murder, Mourning and Melancholia. New York: Penguin Books, 2007. Freud, Sigmund. The Uncanny. New York: Penguin Books, 2003. Kristeva, Julia. “Approaching Abjection” in Powers of Horror: An Essay on Abjection, European Perspectives. New York: Columbia University Press, 1982. Excerpts. Screening: Safe, Todd Haynes, dir. 1995
8 Feminizm Irrigary, Luce. Excerpt from: The Sex which is not One. Trans. Gillian C. Gill. Cornel Univ. Press, New York, 1985. Phelan, Peggy and Helena Reckitt. Art and Feminism. New York: Phaidon Press, 2006. Foster, Susan. “The Ballerina’s Phallic Pointe” in The Feminism and Visual Culture Reader. New York: Routledge, 2002.
9 Bedeni Düzenleme Michel Foucault, The History of Sexuality, ed. By Colin Gordon, (The Harvester Press, 1980). Foucault, Michele. “Preface to Anti-Oedipus” in Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992. Phelan, Peggy. “The Onthology of Performance” in Unmarked: The Politics of Performance. London; New York: Routledge, 1993.
10 Homoseksüellik Sedgwick, Eve. Tendencies. Durham: Duke University Press, 1993 (Excerpts). Judith Butler, “Critically Queer” in Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge, 1993 (Excerpts). Munoz, Jose E. 2010. Crusing Utopia. New York University Press: New York. (Excerpts). Screening: Lola and BilidiKid, dir. Kutluğ Ataman.
11 Yersizleşen Bedenler, Öznelliğin Coğrafyaları, Uluslararası Alan Spivak, Gayatri. 1994 “Can the Subaltern Speak?” In Williams, P. And Chrisman, L. eds. Colonial Discourse and Post Colonial Theory. New York: Columbia University Press. Minh ha, Trinh. 1995. “No Master Territories.” pp. 215 218 in The Post Colonial Studies Reader, edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York and London:Routledge. Adrienne Piper, “Passing for White, Passing
12 Ucubeler, Grotesk Beden ve Patolojinin Söylemleri Reading: Robert Stam, “The Grotesque Body and Cinematic Eroticism,” Subversive Pleasures. The Johns Hopkins, 1989. Rosmarie Garland Thompson, “From Wonder to Error: A Genealogy of Freak Discourse in Modernity” in Freakery: Cultural Spectacles of the Extraordinary Body, Thompson, ed. NYU Press, 1996. David Yuan, “The Celebrity Freak: Michael Jackson’s “’Grotesque Glory’” in Freakery.
13 Derse Genel Bakış, Sunumlar Rancière , J (2010) Dissensus. New York: Continuum. (Chapter 1)
14 Sunumlar Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün okumalara Blackboard üzerinden ulaşılabilir


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık12727
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar139.539.5
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 2 2 2 1 3 1
OC2 2 2 2      
OC3 2 2   2    
OC4     1 2 3 3
OC5 2 2   2 3 3