DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim CS 572 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı:
1. Kültürlerarası iletişim terminolojisini ve belli başlı kavramlar, yaklaşımlar ve teorileri öğretmek
2. Öğrencilere kültürlerarasılık ve kültürlerarası iletişim yeterlikleri ile ilgili konularda bilgi sunmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler kültürlerarası iletişim teorilerini öğrenecek ve bu teorilerin iletişimsel farklılıkları anlamamızda, üstesinden gelmemizde ve takdir etmemizde nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedecekler. Bu bağlamda ele alınacak bazı kavramlar: göstergelerin dilsel işlevlerinin doğası ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, çok dillilik, dilsel ve iletişimsel yeterlikler arasındaki fark, sözsüz iletişim, dil ile iktidar, ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantılar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültürlerarası iletişimin temel kavramlarını ve teorilerini ayırt ederek günlük hayat pratiklerine uygulamak
  • 2- Kendi kültürlerini paylaşırken diğer kültürlere de saygı duyma kapasitesini geliştirebilmek
  • 3- Kültürel farklılıklara etnomerkezci yaklaşımdan kültürel göreli bir yaklaşıma doğru ilerleyebilmek
  • 4- Kültürel farklılıkları objektif bir bakış açısıyla değerlendirebilecek, bu farklılıkların hiyerarşik olmadığını idrak edebilmek
  • 5- Kendi kültürlerinin inanç, değer ve normlarını tanımlayabilecek bunu yaparken dominant kültürel modellerdeki ortaklıklar ve farklılıkları ayırt edebilmek
  • 6- Yerli olmayanlar ile farklı bir dünya görüşü, değer sistemi ve iletişim biçimi kullanan bireyler ile iletişim kurma becerilerinde artış gözlemlemek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel-işitsel materyaller ile desteklenmiş), Seminerler (öğrencilerin interaktif olarak ders içinde söz almaları ve soru&cevap) Workshoplar ( farklı analiz metodları, vaka çalışmaları sunumları vb.)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş a. “Thunderheart" izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak.
2 Part I: Kültürlerarası İletişim: Temel Kavramlar a. “Stand and Deliver” izlenecek . b. Haftalık okumalar yapılacak.
3 Part II: Kültür ve Farklılaşma: Kültürel uçurumu anlamak için yollar a.“City of Joy” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak.
4 Part III: Kültürel Uçurum ve İletişim a. “Gung Ho” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak
5 Part IV: Kültürlerarası İletişim Yeterlikleri a.“My Stepmother is an Alien” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak.
6 Part V: Kültür, İletişim ve Etik a. “Dangerous Minds” izlenecek. b.. Haftalık okumalar yapılacak.
7 Kültür, İletişim ve Kültürlerarası İletişim a. “Coming to America” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak.
8 Altkültürler a. “The Gods Must Be Crazy” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak..
9 Çok kültürlülük a.“Iron and Silk” izlenecek. b. Haftalık okumalar yapılacak..
10 Kitle İletişimi ve Kültürlerarası İletişim a. “Nell” and “Mississippi Masala” izlenecek. b.Read related chapters for next week.
11 Etik ve Kültürlerarası İletişim Ethics Haftalık okumalar yapılacak.
12 Kültürlerarası iletişimin uyguluma alanları Yok
13 Derse Genel Bakış Yok
14 Derse Genel Bakış Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Allen, Mike (1998). “Comparing Views of Science: Implications for Intercultural Research”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 470 – 477.

2. Anderson, Janice Walker (1991). “Comparison of Arab and American Conceptions of ‘Effective’ Persuasion”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 96 – 105.


3. Borden. George A. (1991). Cultural Orientation: An Approach to Understanding Intercultural Communication. New Jersey: Prentice Hall.

4. Chen, G. & Starosta, W.J. (2005). Foundations of Intercultural Communication. Maryland: University Press of America.

5. Delgado, F. (1998). “Mass-Mediated Communication and Intercultural Conflict”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company.

6. Dodd, Carley H. (1998). Dynamics of Intercultural Communication. Dubuque: WCB Company Publishers.

7. Friday, Robert A. (1991). “Contrasts in Discussion Behaviours of German and American Managers”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 174 – 185.

8. Haloalani, Rona Tamiko (1998). “Seeing Through the Screen: A Struggle of ‘Culture’”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company.

9. Hatch, Elvin (1991). “The Evaluation of Culture”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. 394 – 400.

10. Ishii, Satoshi, Bruneau, Tom (1991). “Silence and Silences in Cross-Cultural Perspective: Japan and the United States”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 314 – 319.

11. Jandt, F.E. (2004). An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. California: SAGE Publications.

12. Jandt, F. E. (2001). Intercultural Communication: An Introduction. London: Sage.

13. Kale, David W. (1991). “Ethics in Intercultural Communication”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 421 – 426.

14. Kartarı, A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim: Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayınları.

15. Martin, Judith N., Flores, Lisa A., Nakayama, Thomas K. (1998). “Ethical Issues in Intercultural Communication”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 455 – 463.

16. Pearson, Judy J. (1991). “Gender and Communication: An Intimate Relationship”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 150 – 160.

17. Singer, Marshall R. (2000). Culture, Communication and Conflict. Gary R. Weawer (ed.). Boston: Pearson Publishing.

18. Tanno, Dolores V., Jandt, Fred E. (1998). “Redefining the ‘Other’ in Multicultural Research”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 477 – 485.
19. Triandis, Harry C. (1991). “Intercultural Education for Multicultural Societies: Critical Issues”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 411 – 421.

20. Van Wieringen, Joke C. M.; Harmsen, Johannes A. M.; Bruijnzeels, Marc A. (2002). “Intercultural Communication in General Practice”. European Journal of Public Health. V. 12. pp. 63 – 68.

21. Yep, Gust A. (1998). “My Three Cultures: Navigating the Multicultural Identity Landscape”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 79 – 85.

Those books are your suggested reading materials for each week. We will upload them on Blackboard. Please follow the Blackboard system for related chapters per week.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 40
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık14747
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 2          
OC2       2    
OC3   1        
OC4     2      
OC5 1          
OC6           2