DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim CS 572 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı:
1. Kültürlerarası iletişim terminolojisini ve belli başlı kavramlar, yaklaşımlar ve teorileri öğretmek
2. Öğrencilere kültürlerarasılık ve kültürlerarası iletişim yeterlikleri ile ilgili konularda bilgi sunmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler kültürlerarası iletişim teorilerini öğrenecek ve bu teorilerin iletişimsel farklılıkları anlamamızda, üstesinden gelmemizde ve takdir etmemizde nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedecekler. Bu bağlamda ele alınacak bazı kavramlar: göstergelerin dilsel işlevlerinin doğası ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, çok dillilik, dilsel ve iletişimsel yeterlikler arasındaki fark, sözsüz iletişim, dil ile iktidar, ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantılar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel-işitsel materyaller ile desteklenmiş), Seminerler (öğrencilerin interaktif olarak ders içinde söz almaları ve soru&cevap) Workshoplar ( farklı analiz metodları, vaka çalışmaları sunumları vb.)


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  1. Allen, Mike (1998). “Comparing Views of Science: Implications for Intercultural Research”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 470 – 477.

  2. Anderson, Janice Walker (1991). “Comparison of Arab and American Conceptions of ‘Effective’ Persuasion”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 96 – 105.


  3. Borden. George A. (1991). Cultural Orientation: An Approach to Understanding Intercultural Communication. New Jersey: Prentice Hall.

  4. Chen, G. & Starosta, W.J. (2005). Foundations of Intercultural Communication. Maryland: University Press of America.

  5. Delgado, F. (1998). “Mass-Mediated Communication and Intercultural Conflict”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company.

  6. Dodd, Carley H. (1998). Dynamics of Intercultural Communication. Dubuque: WCB Company Publishers.

  7. Friday, Robert A. (1991). “Contrasts in Discussion Behaviours of German and American Managers”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 174 – 185.

  8. Haloalani, Rona Tamiko (1998). “Seeing Through the Screen: A Struggle of ‘Culture’”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company.

  9. Hatch, Elvin (1991). “The Evaluation of Culture”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. 394 – 400.

  10. Ishii, Satoshi, Bruneau, Tom (1991). “Silence and Silences in Cross-Cultural Perspective: Japan and the United States”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 314 – 319.

  11. Jandt, F.E. (2004). An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. California: SAGE Publications.

  12. Jandt, F. E. (2001). Intercultural Communication: An Introduction. London: Sage.

  13. Kale, David W. (1991). “Ethics in Intercultural Communication”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 421 – 426.

  14. Kartarı, A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim: Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayınları.

  15. Martin, Judith N., Flores, Lisa A., Nakayama, Thomas K. (1998). “Ethical Issues in Intercultural Communication”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 455 – 463.

  16. Pearson, Judy J. (1991). “Gender and Communication: An Intimate Relationship”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 150 – 160.

  17. Singer, Marshall R. (2000). Culture, Communication and Conflict. Gary R. Weawer (ed.). Boston: Pearson Publishing.

  18. Tanno, Dolores V., Jandt, Fred E. (1998). “Redefining the ‘Other’ in Multicultural Research”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 477 – 485.
  19. Triandis, Harry C. (1991). “Intercultural Education for Multicultural Societies: Critical Issues”. Intercultural Communication: A Reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter (eds.). California: Wadsworth. pp. 411 – 421.

  20. Van Wieringen, Joke C. M.; Harmsen, Johannes A. M.; Bruijnzeels, Marc A. (2002). “Intercultural Communication in General Practice”. European Journal of Public Health. V. 12. pp. 63 – 68.

  21. Yep, Gust A. (1998). “My Three Cultures: Navigating the Multicultural Identity Landscape”. Readings in Cultural Context. Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores (eds.). London: Mayfield Publishing Company. pp. 79 – 85.

  Those books are your suggested reading materials for each week. We will upload them on Blackboard. Please follow the Blackboard system for related chapters per week.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Yok


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #