DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sanat-Tasarım Tarih ve Kuramları DES 503 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Bu ders tasarım araştırmalarının kavramsal temel taşlarını ondokozuncu yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde, sosyal, politik, teknolojik, ekonomik ve ekolojik perspektifleriyle birlikte ele alır.
Dersin İçeriği: Bu ders, tasarımın modern anlamlarını geçmişe doğru incelerken, bu alandaki çeşitli yaklaşımlar ve çizgileri bugünün yaklaşımlarıyla birlikte inceler. Sanat ve tasarım nesnesini tarihsel olarak konu ederken, aynı zamanda öğrencilerin belli başlı kuramsal bakış açılarını edinmesini de amaçlar. Bu dersin genel amacı, öğrenci için tasarım çalışmalarına ve lisans sonrası düzeyde araştırmaya yönelik yeterli zemini hazırlamak ve öğrenciyi tasarım araştırmaları alanında temel bir bakış açısı edinmeye teşvik etmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanat ve Tasarım Tarihinin kaynaklarını ve araştırma yapmayı öğrenir.
  • 2- Sanat ve Tasarım Tarihinin modern ve modern sonrası dönemiyle ilgili kavramlara ve yaklaşımlara hakim olur.
  • 3- Sanat ve Tasarım disiplinlerinin diğer disiplinlerle birlikte, disiplinlerarası yöntemlerle incelemeyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, geziler, sunumlar, film gösterimleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sanat ve Tasarım tarihi ve kuramlarına giriş
2 Endüstri ve 19yy’da Sanat ve Tasarımda Yeni Süreçler Raizman 3 (43 – 57)
3 Erken Tasarım Reformu: Tasarım, Toplum ve Standartlaşma Raizman 4 (57 – 78)
4 Arts and Crafts Raizman 5 (81 – 102)
5 Tasarım Reformu ve Estetik Hareketi: Art Nouveau (Yeni Sanat) Raizman 6 (120 – 146)
6 Mekanikleşme, Endüstri ve Fordism Raizman 7 ( 147-155)
7 Art Deco Raizman 8 (161 – 172)
8 Sunumlar
9 Modernizm, Ütopya ve Teknoloji, Fütürizm, De Stijli Konstruktivizm, Bauhaus Raizman 9 (181 – 221)
10 İkinci Dünya Savaşı sonrası Sanat ve Tasarım (1945 – 1960) Raizman 11 (256 – 282)
11 Sanat, Tasarım ve Kitle Kültürü, Tüketim Kültürünün Eleştirisi Raizman 12 (306 – 329)
12 Sanat ve Tasarımda Çoğulculuk (1961 sonrası), Yeni Malzemeler, Yeni Ürinler, Görsel Kimlik ve Sanatsal Eğilimler Raizman 13 (330 – 348)
13 Pop kültür, Protest ve Karşı Kültürler, Teknoloji, Güvenlik ve Ekoloji Raizman 14 (349 – 366)
14 ‘Postmodernite’ ve Sanat ve Tasarımda Güncel Bakış Açıları Raizman 15 (367 – 380)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Raizman, D. History of Modern Design. New Jersey: Pearson Publishing, 2010.


DİĞER KAYNAKLAR

Clark H. And David Brody, ed. Design Studies: A Reader. UK, USA: Bloomsbury, 2009.
Forty, A. Objects of Desire: Design and Society since 1750. London, New York: Thames & Hudson, 2005.
Harrison C., Wood, P. J. Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas. USA: Blackwell, 2002.
Lees-Maffei G. and Houze R. The Design History Reader. UK, USA: Bloomsbury, 2010.
Woodham J. Twentieth-Century Design. Oxford: Oxford University Press, 1997.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 10
Sunum/Jüri 2 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 45
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması236
Proje000
Ödev326
Sunum/Jüriye Hazırlık3515
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık11010
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):178


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3           2    
OC2   3         2    
OC3 3     2         1