DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Disiplinlerarası Stüdyo DES 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar --
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe Elif COŞKUN ORLANDİ
Dersin Amacı: Dersin hedefi öğrencilerin tasarım ve yakın alanlarında ilgilendikleri konularda sorun tanımlama, yaklaşım belirleme ve analiz etme becerilerini geliştirmenin yanı sıra takım çalışması, işbirliği ve paylaşım deneyimi kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği her dönem farklı tanımlanmakta, öncelik güncel konularda olmak üzere, tartışarak birlikte oluşturulmaktadır. Öğrenciler SBE 500 Seminer dersi ve diğer seminerden seçtikleri konuşmalardan yola çıkarak kendisini ilgilendiren ve önemli bulduğu bir konuda araştırma yapacak veya proje üretecek, bunu yazılı ve sözlü olarak sunacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Araştırma süresince farklı disiplinlerin karşılıklı ilişkilerinden beslenmek.
  • 2- Çeşitli tasarım metodları üzerine bilgi edinmek
  • 3- Yaratıcı düşünme süreçleri ile üretmeye yönelik ekip çalışması yapmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri seminer, konuk konuşmacı, sunum, proje


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin konusu üzerine teorik bilgi çalışmaları
2 Dersin konusu üzerine teorik bilgi çalışmaları
3 Dersin konusu üzerine teorik bilgi okumaları
4 Dersin konusu üzerine teorik bilgi okumaları
5 Alan seçimi
6 Alana özel tasarım araştırması ve topluluklarla iletişim
7 Alana özel tasarım araştırması ve topluluklarla iletişim
8 Alana özel tasarım araştırması ve topluluklarla iletişim
9 Sunumlar: Ön Jüri
10 Sürecin belgelenmesi
11 Sürecin belgelenmesi
12 Tartışmalar
13 Son revizyonlar
14 Son revizyonlar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Makale kitabı


DİĞER KAYNAKLAR

Her dönem dersi alan öğrencilerin ilgi alanlarına dayanarak odaklanılacak konuya göre kaynaklar belirlenmektedir.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması 1 10
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 5 10
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13030
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı16464
Toplam İş Yükü (saat):186


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 1 3 2            
OC2 2     2     3   1
OC3     2