DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım, Kimlik ve Kültür DES 507 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Bu ders, modern tasarımın ortaya çıkışının tarihsel koşullarını sunarak, öğrencilerin tasarım kültürü ve kimlik konusuna yönelik bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı hedefler. Tasarım aktivitesi; sanat, zanaat ve endüstri, yaratıcılık ve ticaret, üslup ve kullanım, tasarım söylemleri, üretim ve tüketim bağlamları yirminci yüzyıl sonundan günümüze gelen süreçte ele alınacak, ele alınacak, zengin bir sunum eşliğinde tartışılacaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders tasarım kültürünü, zanaati olduğu kadar modern tasarım bakış açılarını da içerecek şekilde ele alır. Ders, Türkiye’de tasarım kültürünün tarihini olduğu kadar güncel meselelerini de keşfetme olanağı sunar; tasarımda kimlik konusunu sosyal, kültürel, teknik, endüstriyel ve politik bağlamlarda tartışır. Modernleşme, tasarım kültürü ve estetik, onunla bağlantılı estetik ve mekansal pratiklerle birlikte ve çok çeşitli örnekler eşliğinde tartışılacaktır. Tasarım kültürünün alanlar arasında sınırları muğlaklaştıran geniş kapsamlı tarifleriyle, yerinde ziyaretler ve arşiv malzemelerinin sunumu ile desteklenecek olan ders, aynı zamanda geleceğe yönelik bir kaynak oluşturulmasını hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve görsel destekli sunumlar. Okumalar: Öğrenciler her haftanın işlenecek konular için belirlenmiş metinleri önceden okuyarak derse gelmeli, sınıf-içi tartışmalara ve konuyla ilgili eleştirel sorgulamalara hazırlıklı olmalıdır. Müze, arşiv, sergi ziyaretleri Öğrenci sunumları: Dönem başında her öğrenciye tasarım tarihinden seçilmiş bir konu veya tema verilmektedir. Öğrenciler, kendilerine verilen bu konular hakkında araştırma yapar ve bulgularını sınıfta sunarlar.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Dersin koordinatörü tarafından hazırlanacak bir Makaleler Kitabı.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Müze ve galeriler, çevrimiçi kaynaklar.


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #