DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım, Kimlik ve Kültür DES 507 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Bu ders, modern tasarımın ortaya çıkışının tarihsel koşullarını sunarak, öğrencilerin tasarım kültürü ve kimlik konusuna yönelik bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı hedefler. Tasarım aktivitesi; sanat, zanaat ve endüstri, yaratıcılık ve ticaret, üslup ve kullanım, tasarım söylemleri, üretim ve tüketim bağlamları yirminci yüzyıl sonundan günümüze gelen süreçte ele alınacak, ele alınacak, zengin bir sunum eşliğinde tartışılacaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders tasarım kültürünü, zanaati olduğu kadar modern tasarım bakış açılarını da içerecek şekilde ele alır. Ders, Türkiye’de tasarım kültürünün tarihini olduğu kadar güncel meselelerini de keşfetme olanağı sunar; tasarımda kimlik konusunu sosyal, kültürel, teknik, endüstriyel ve politik bağlamlarda tartışır. Modernleşme, tasarım kültürü ve estetik, onunla bağlantılı estetik ve mekansal pratiklerle birlikte ve çok çeşitli örnekler eşliğinde tartışılacaktır. Tasarım kültürünün alanlar arasında sınırları muğlaklaştıran geniş kapsamlı tarifleriyle, yerinde ziyaretler ve arşiv malzemelerinin sunumu ile desteklenecek olan ders, aynı zamanda geleceğe yönelik bir kaynak oluşturulmasını hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Modern tasarımın ortaya çıkışının tarihsel koşulları tespit eder ve açıklar.
  • 2- Tasarımın üretim süreçleri ve ürünlerinin estetik özellikleri bakımından zanaat ve tasarımı kıyaslayabilir.
  • 3- Tasarım ve kimlik konularındaki güncel kuramsal çerçeveyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve görsel destekli sunumlar. Okumalar: Öğrenciler her haftanın işlenecek konular için belirlenmiş metinleri önceden okuyarak derse gelmeli, sınıf-içi tartışmalara ve konuyla ilgili eleştirel sorgulamalara hazırlıklı olmalıdır. Müze, arşiv, sergi ziyaretleri Öğrenci sunumları: Dönem başında her öğrenciye tasarım tarihinden seçilmiş bir konu veya tema verilmektedir. Öğrenciler, kendilerine verilen bu konular hakkında araştırma yapar ve bulgularını sınıfta sunarlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Ders planının incelenmesi.
2 Tasarımı Kültürünü Tanımlamak: Tasarımın ve kültürün değişen anlamları Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
3 Zanaattan Tasarıma Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
4 Tasarım Kültürü, Sanayileşme ve Kimlik Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
5 Modernizm, Tasarım ve Kimlik: Modernleşmenin idealleri, tasarım kültüründen örnekler ve kimlik Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
6 Müze, arşiv, sergi ziyareti -
7 Modernizm, Tasarım ve Türkiye Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
8 Tasarımın Ekolleri ve Çeşitlilik Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması. Yazılı ödevin ilk aşaması olarak seçilmiş ürünlerin sınıfa getirilmesi.
9 Tasarım kültürü ve millileşme: Tasarım ve Milli Kimlik Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması. Yazılı ev ödevinin hazırlanması.
10 Tasarım ve Ev: Eve yönelik tasarım ve yenilik. Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması. Yazılı ödevin teslimi.
11 Müze ziyareti -
12 Tasarım ve Tüketim: Bireysel seçim / Yaşam tarzı / Statü / Tüketimcilik / Pop / Kimlik Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
13 Tasarım ve Sosyal Sorumluluk: Tasarım ve politika / Anti-tasarım / İhtiyaç için tasarım. Belirlenmiş metinlerin derse gelmeden önce çalışılması.
14 Sunumlar Verilmiş konu ile ilgili bir rapor ve sunum hazırlanması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Dersin koordinatörü tarafından hazırlanacak bir Makaleler Kitabı.


DİĞER KAYNAKLAR

Müze ve galeriler, çevrimiçi kaynaklar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 15
Sunum/Jüri 1 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10220
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):102


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3           2    
OC2   3         2    
OC3 3     2         1