DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım-Sanat Atölyesi DES 509 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Dersin amacı,Tasarım ve Sanatın kesiştiği ara yüzde oluşan yeni tanım ve kavramları tartışmak ve bunların birbirlerini etkileme ve dönüştürme potansiyelinin bir atölye ortamı içinde deneyimlenmesidir.

Öğrencilerin kültürel ve politik sorunları sanat ve tasarımın ifade olanakları içinde nasıl kavramsallaştırdığı ve nasıl bir bağlam içinde değerlendirdiği, problemin görsel ve fiziksel bir form dili içinde nasıl uyguladığı önemlidir.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği, Tasarım ve Sanat arasındaki sınırın geçirgenliğinin çeşitli görsel,duysal,bedensel uygulamalarla deneyimlenmesi ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Tasarım-Sanat pratikleri ile teori arasındaki dinamik ilişkinin,yüz yüze,eş zamanlı olarak uygulama alanında yaşanarak çözümlenmesi,fikirlerin süreçler içinde malzeme ile geliştirilmesi yaratıcı obje ve araştırma dosyalarıyla sonuçlanmasıdır.
Bu atölye çalışması, sanatsal tipografi uygulamaları,deneysel mekan tasarımı,yerleştirme ve mekana özgü uygulamalar,haritalama,desen,arşiv çalışması ve görsel sembol ve piktogramlar,ideogramlar ve obje üretimi,kamusal alan uygulamaları performans,performativ sunum yöntemlerini kapsar.
Öğrenciler geleneksel tasarım anlayışını, heriki alandan esinleyici örneklerle tartışmaya açarak tasarım ve sanatın sosyal ve toplumsal dönüştürücü gücünü etkin örneklerle yeniden keşfetmek ve bu örnekleri kendilerine malederek özgün üretimlere dönüştürmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Dersler görseller ve video ile desteklenir.-Tartışma-Alan araştırması-Malzeme ile düşünme ve uygulama-Sanatsal malzemeyi kullanabilme-Yazılı ifade-Performayif sunum yöntemlerini kullanabilme.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Dersin yürütücü tarafından hazırlanacak makale kitabı.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Utopias,Edited by Richard Noble,Documents of Contemporary Art,Whitechapel,MIT Press,2009
  The Studio,edited by Jens Hoffmann,Decuments of Contemporary Art,Whiteshapel,MIT Press,2012
  Art of the 20th Century,Ruhrberg,Scneckenburger,Fricke,Honnef,Taschen,1998
  The Function of Ornament,Edited by Farshid Moussavi and Michael Kubo,Harvard University,Graduate School of Design 2006
  Art Now,VOL 2,Edited by Uta Grosenick,Taschen,2011


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #