DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım-Sanat Atölyesi DES 509 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Dersin amacı,Tasarım ve Sanatın kesiştiği ara yüzde oluşan yeni tanım ve kavramları tartışmak ve bunların birbirlerini etkileme ve dönüştürme potansiyelinin bir atölye ortamı içinde deneyimlenmesidir.

Öğrencilerin kültürel ve politik sorunları sanat ve tasarımın ifade olanakları içinde nasıl kavramsallaştırdığı ve nasıl bir bağlam içinde değerlendirdiği, problemin görsel ve fiziksel bir form dili içinde nasıl uyguladığı önemlidir.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği, Tasarım ve Sanat arasındaki sınırın geçirgenliğinin çeşitli görsel,duysal,bedensel uygulamalarla deneyimlenmesi ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Tasarım-Sanat pratikleri ile teori arasındaki dinamik ilişkinin,yüz yüze,eş zamanlı olarak uygulama alanında yaşanarak çözümlenmesi,fikirlerin süreçler içinde malzeme ile geliştirilmesi yaratıcı obje ve araştırma dosyalarıyla sonuçlanmasıdır.
Bu atölye çalışması, sanatsal tipografi uygulamaları,deneysel mekan tasarımı,yerleştirme ve mekana özgü uygulamalar,haritalama,desen,arşiv çalışması ve görsel sembol ve piktogramlar,ideogramlar ve obje üretimi,kamusal alan uygulamaları performans,performativ sunum yöntemlerini kapsar.
Öğrenciler geleneksel tasarım anlayışını, heriki alandan esinleyici örneklerle tartışmaya açarak tasarım ve sanatın sosyal ve toplumsal dönüştürücü gücünü etkin örneklerle yeniden keşfetmek ve bu örnekleri kendilerine malederek özgün üretimlere dönüştürmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tasarım disiplinini diğer disiplinlerle etkileşim halinde ve daha geniş bir vizyonda ele almak.
  • 2- Sanatın ifade olanaklarını çok amaçlı kullanabilmek.
  • 3- Sanatın eleştirel kapasitesini keşfetmek
  • 4- Yaratıcı çözümler üretebilmek
  • 5- Tasarım-Sanat la hayat arasındaki etkileşimi uygulama içinde,yaratım süreçleri içinde öğrenmek
  • 6- Bireysel bilgi ve becerilerini geliştirmek
  • 7- Kavramsallaştırma becerisi
  • 8- Bilişsel bilgi ile sezgi ve duygusal yetilerini buluşturma yeteneği
  • 9- Sanatın bilgi üretim süreçlerini kavrayarak kişisel,özgün fikirlere dönüştürme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Dersler görseller ve video ile desteklenir.-Tartışma-Alan araştırması-Malzeme ile düşünme ve uygulama-Sanatsal malzemeyi kullanabilme-Yazılı ifade-Performayif sunum yöntemlerini kullanabilme.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tasarım ve sanatın birbirlerini etkileme ve dönüştürme süreçleri ve örnekler. Görsellerle desteklenen ders.
2 Tasarım ve Sanat arasında bir arayüz oluşturmak ve bunu bir atölyeye dönüştürmek mümkünmü.Ortak kavram ve nosyonların tartışılması.Üretim süreci içinde, bu karşılaşmanın dinamiklerini çözümlemek. Görsellerle desteklenen ders.
3 Tasarım ve Sanatın arayüzünde karşılaşmalar; Tipografi ve Jeni Holzer, Jorge Pardo,M/M,No55,Tobias Rehberger,Studio van Lieshout,Superflex,Andrea Zittel. Gözlem,araştırma,desen,eskiz,video çekim,fotoğraf
4 Paradigmatik çakışmalar,Dan Graham,art and desing/design as art,1986 ders
5 Liam Gillick ve sanatsal bir yaklaşım olarak mekanın tasarlanması. Görsellerle desteklenen ders.
6 Sanat hayatı ve üretim koşullarını değiştirebilirmi.Sosyal düzen içinde bir etki yaratabilirmi. Superflex ve sonuçları. Atölye,uygulama
7 Öğrenci ele alınan kavramları tartışmak için Bir sanatcı seçer ve onun etrafında kendi atölyesini yaratır. sanatcının yaklaşım ve kavramları ele alış biçimini araştırır ve bazı kavramları ödünç alarak kendi deneyim alanını oluşturur. Kamusal alanda yapılan araştırmalar ve bireysel hayatın toplumsal düzen içinde yaratıcı sorgulamalarını görsel,duysal,bedensel olarak deneyimler. Atölye,uygulama
8 Her öğrenci kendi özgün araştırma yöntemlerini keşfetmek durumundadır.Bu durumda sanatcıların kullandığı araştırma yöntemleri,arşiv araştırması ve video ve ses kayıt,topografik ve kültürel gözlemler vs. Yerinde yapılan araştırmalar kolaj,fotoğraf,metin,video görüntü olarak atölyede paylaşılır. Yaratıcı metin ve dosya giriş.
9 Devam Atölye,uygulama
10 Devam Atölye,uygulama
11 Devam Atölye,uygulama
12 Sunum Ödev ve dosya final
13 Sunum Final ve dosya
14 Sunum Final proje ve dosya


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Dersin yürütücü tarafından hazırlanacak makale kitabı.


DİĞER KAYNAKLAR

Utopias,Edited by Richard Noble,Documents of Contemporary Art,Whitechapel,MIT Press,2009
The Studio,edited by Jens Hoffmann,Decuments of Contemporary Art,Whiteshapel,MIT Press,2012
Art of the 20th Century,Ruhrberg,Scneckenburger,Fricke,Honnef,Taschen,1998
The Function of Ornament,Edited by Farshid Moussavi and Michael Kubo,Harvard University,Graduate School of Design 2006
Art Now,VOL 2,Edited by Uta Grosenick,Taschen,2011


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama 1 20
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama100
Arazi Çalışması000
Proje21530
Ödev100
Sunum/Jüriye Hazırlık2510
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık21020
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler17351
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11818
Toplam İş Yükü (saat):181


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3                
OC2   3       2      
OC3     2       1    
OC4   2              
OC5   2              
OC6     3            
OC7           1   2  
OC8       2     3    
OC9     1           2