DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İmge Kuramları ve Analizi DES 516 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayhan ENŞİCİ
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, görseller ve toplumdaki temsilcilikleri ve işlevleri ile ilgili, ideoloji, hegemonya, söylem vb. dahil olmak üzere alana özgü terimleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu dersin amacı, temsili teoriler ve kültürel üretim stratejilerinin yorumlama biçimlerindeki yorumlama biçimleri de dahil olmak üzere temel teorik modelleri ve kavramları tartışmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders, kültür bağlamında imaj üretimi sürecini incelemeye başlar. Bu derste sanat, tasarım ve gerçek yaşamdaki görüntü ve görüntü ilişkilerini analiz etmek için gerekli olan semiyotiklere odaklanan kuramsal bir çerçeveyi takip eder. Ders sanat teorisi, görsel teori gibi çeşitli disiplinlerin bilgisi birleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca tasarım çalışmaları, imaj üretm süreçlerini biçimlendiren kültürel güçleri anlamada eleştirel yaklaşımlar sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Farklı perspektifler alan kültürel teoriler hakkında tartışmaları takip etme yeteneği.
  • 2- Görsel ve metinsel materyaller ve bunlar arasındaki ilişki hakkında eleştirel düşünme yeteneği
  • 3- Uygun olan kuramsal kavramları uygulama ve görüntüleri betimlemek ve tartışmak için kullanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giris
2 Konu Anlatımı
3 Konu Anlatımı
4 Okumalar Üzerine Tartışma
5 Konu Anlatımı
6 Konu Anlatımı
7 Okumalar Üzerine Tartışma
8 Öğrenci Sunumları
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Konu Anlatımı
12 Konu Anlatımı
13 Okumalar Üzerine Tartışma
14 Tartışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Nicholas Mirzoeff (1999) An Introduction to Visual Culture.New York and London: Routledge.
Arthur Asa Berger. (1989) Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication.Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.
Cooper, J.C. (1999) An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols.London: Thames and Hudson.


DİĞER KAYNAKLAR

Jean Chevalier and Allan Gheerbrant. (1994). The Penguin Dictionary of Symbols. London: Penguin Books.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama 4 10
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 4 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 24 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama41040
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev41560
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2   2   1         2
OC3       3         5