DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplum ve Mekan Okumaları DES 519 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Didem KILIÇKIRAN
Dersin Amacı: Bu ders mekan ve toplum arasındaki karşılıklı kurucu/belirleyici ilişkilerin anlaşılmasını amaçlayan bir giriş dersi niteliğindedir. Farklı disipliner ve disiplinlerarası alanlardan seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılmasına dayanan ders, öğrencilere `beden`, `yuva/ev`, `sınır`, `yer`, `yerellik`, `bölge` ve `ölçek` gibi temel mekansal kavramların toplumsal boyutlarını kavrayabilmeleri ve mekanı `benlik`, `kimlik`, `kültür` ve `iktidar` gibi sorunsallarla ilişkili bir biçimde düşünebilmelerini sağlayacak eleştirel düşünce altyapısını kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders, beden, sınır, ev, yer, bölge ve ölçek gibi temel mekansal kavramları kültür, kimlik, iktidar ve bellek gibi toplumsal olgular üzerinden tartışan, mimarlık, antropoloji, beşeri coğrafya, sosyoloji, feminist coğrafya, maddi kültür çalışmaları ve felsefe gibi farklı alanlardan seçilen temel kuramsal metinlerin tartışılmasına dayanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders seçilen metinlerin ders öncesi okunup sınıfta tartışılmasına dayanmaktadır. Temel kuram ve kavramlar öğretim üyesi tarafından görsel destekli sunumlar yoluyla aktarılır.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  -


  DİĞER KAYNAKLAR

  - Auge, M. 1995. Non-Places: An Introduction to Supermodernity, selections.
  - Bachelard, G. 1958. The Poetics of Place, selections.
  - Blunt, A. and Dowling, R. 2006. Home, selections.
  - Cresswell, T. 2004. Place: A Short Introduction, selections.
  - Crang, M. and Thrift, N. 2000. Thinking Space (Critical Geographies), selections.
  - Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity, selections.
  - Grosz, E. A. 1995. Space, time, and perversion : essays on the politics of bodies, selections.
  - Gupta, A. and Ferguson, J. (eds.). Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology, selections.
  - Harvey, D. 1996. Justice, Nature & the Geography of Difference, selections.
  - King, D. A. 1997. Culture, Globalization and the World System, selections.
  - Kirby, K. 1995. Indifferent Boundaries: Spatial Concepts of Human Subjectivity, selections.
  - Massey, D. 2005. For Space, selections.
  - McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies, selections.
  - Moore, L. J. 2010. The Body Reader : Essential Social and Cultural Readings, selections.
  - Morley, D. 2000. Home territories, selections.
  - Relph. E. 1976. Place and Placelessness, selections.
  - Tuan, Yi-Fu. 2001. Space and Place: The Perspective of Experience, selections.

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #