DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım Yönetimi DES 540 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe Elif COŞKUN ORLANDİ
Dersin Amacı:
Ürün tasarımı, 20.yy.da, küreselleşmeye paralel olarak rekabet edebilirlik faktörü olarak önem kazanmış ve stratejik kaynak olarak konumlanmıştır. Tasarım disiplinin bütünleşik yapısı içinde stratejik olarak kurumsal yönetim kararlarıyla, yaratıcı ve yenilikçi bir eylem ve hizmet olan tasarım nasıl etkileşim içindedir; ders bu çerçeveden vakalar üzerinden öğrencilere bir tasarım vizyonu aktarmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği, tasarım disiplinin kendi ölçeğinin ötesinde bütün bir ekonomik sistemin parçası olarak, girişimcilik, pazarlama, lojistik, markalaşma açılarından ürün geliştirme süreçlerini aktarmak üzere yapılandırılmıştır. Dersin içeriği bir taraftan tasarımın çok disiplinli ve disiplinlerarası yapısını ekonomik bağlamdaki kesişim alanlarıyla konumlandırırken, diğer taraftan da tasarımın içinde yer aldığı geniş bir açıda; inovasyon, markalaşma, yaratıcı kültür, tasarım düşüncesi, tüketim, işletme içi karar mekanizmaları, kurumsal vizyon gibi çeşitli konular üzerinden tasarımın kurumsal işlevinin yenilikçi süreçlere katkısının analizine odaklanır. Dersin içeriği 21. yy.’da tasarım yönetimi çalışma alanının teorik altyapısını okumalarla konumlandırarak ulusal ve uluslararası vaka çalışmaları üzerinden tasarımın holistik yapısının izlendiği tasarım yönetimi araştırma projeleri için temel oluşturmayı hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Tasarım kültürüyle ilgili bilgiye sahip olur.
  • 2- 2. Ürün tasarımı, markalaşma ve ürün kimliği-kurumsal kimlik konularıyla ilgili bilgi sahibi olur.
  • 3- 3. Yerel ve küresel bağlamda tasarım yönetimi stratejilerini analiz eder, yenilikçi stratejiler geliştirir.
  • 4- 4. Yerel ve küresel tüketim dinamiklerine hakim olur ve tasarım beklentilerini proje yönetim süreçleriyle ilişkilendirme becerisine sahip olur.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli sunumlar Film gösterimi Okumalar Yerinde gözlem ve izlenim değerlendirme föyleri Alandan davetli konuşmacılar (en fazla 3) Kaynakların açık olduğu bir arasınav Araştırma makalesi ve sunumu


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş, dersin amacının ve tanımının aktarılması. Beklentiler, öneriler
2 ‘Tasarım yönetimi’ tanımının tarihsel evrimi
3 Rekabet faktörü olarak tasarım olgusu ve farklı endüstriler için işlevi
4 Ürün geliştirme süreci ve tasarım önetim sistemleri: BS 700
5 Ürün geliştirme süreci ve tasarım önetim sistemleri: BS 700
6 Yarı-yıl sınavı
7 Tasarımda süreklilik kavramı
8 Tasarım Odaklı İnovasyon kavramı- Design Driven Innovation
9 Tasarım Odaklı İnovasyon kavramı- Design Driven Innovation
10 Design Thinking kavramı ve uygulamaları
11 Design Thinking kavramı ve uygulamaları
12 Tasarımı yönetmek: Örnek Olay #1
13 Tasarımı yönetmek: Örnek Olay #2
14 Tasarımı yönetmek: Örnek Olay #3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Best, Kathryn. 2006. Design Management: Managing Design, Strategy, Process and Implementation. AVA Academia, Switzerland.
Jerrard, Robert and Hands, David (Eds.) 2007. Design management: exploring fieldwork and applications.
New York, NY: Routledge.


DİĞER KAYNAKLAR

Borja de Mozota, Brigitte. 2003. Design management: using design to built brand value and corporate innovation. New York, NY: Allworth Press: Design Management Institute.
Borja de Mozota, Brigitte. 2005. Tasarım Yönetimi. MediaCat Kitapları, İstanbul.
DMI: 18 Views on the Definition of Design Management. Design Management Review, Vol. 9, No. 3, p. 14-19, 1998
Er, Alpay, Er Özlem. 2010. Tasarım Yönetimi: Kapsam ve Uygulama. TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi, İstanbul
Lippincott, Gorodon J. 1948. Design for Business. http://www.archive.org/details/designforbusines00lipprich
Sebastian, Rizal. 2005. The Interface between Design and Management. Design Issues: Volume 21, Number 1 Winter 2005
Brown, Tim, 2008. Design Thinking, Harvard Business Review 85-92, www.hbr.org
Design Management Institute www.dmi.org
Design Management Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1948-7169


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 50
Total: 13 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12727
Final Sınavı12727
Toplam İş Yükü (saat):186


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 3              
OC2   2 2 2       1  
OC3     2 2     3    
OC4     2 2