DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bilgi Üretim Aracı Olarak Performatif Araştırma DES 544 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı sanatı bir bilgi üretim aracı ve yaratıcı ve eleştirel fikirler üretmek ve sanatsal düşünce, fikrin ifade edilmesi, görsel algı, performatif araştırma olanakları ve görsel düşünme için kullanım ve farkındalık fırsatı sağlayan bir deneyim alanı olarak, çok disiplinli sanatsal araçları da kullanarak ele almaktır. Çağdaş Sanat, öğrencilerin görsel, bedensel ve duygusal kapasitelerini kendilerini ifade etme ve hayatın nasıl işlediğini anlamalarını sağlayacak önemli bir kaynak olarak hizmet etmektedir.
Dersin İçeriği: Ders, performatif uygulamalarla süreç içerisinde öğrenmeyi ve yaratmayı içerir. Öğrenciler zaman, mekân ve hareket gibi kavramlarla oynamaya ve araştırma yapmaya çalışırlar. Başlıca konular ve kavramlar sahne alanı yaratma, kelimelerle oynama, katılımcı sanat pratikleri, tekrarlama içinde kimlik sorunu ve alıntıların kullanımı ve Fransız feminist performans sanatçı çalışmaları teorisi, Dada'nın hala varlığını sürdürüp sürdürmediği, Eylemci organı salonda kamusal ve sosyal bedende, performatif yazılar ve performatif okumalardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mekânın çok amaçlı kullanımı
  • 2- Entelektüel bilgi birikiminin hayatın ve politikanın dinamikleriyle birlikte kullanılması
  • 3- Çoklu disiplinin getirdiği imkânlarla meseleleri çok yönlü ele alabilme
  • 4- Eleştirel düşünceyi geliştirme
  • 5- Görsel ve teorik konularla ilgili bilgi birikiminin genişlemesi
  • 6- Orijinal fikirlerin yaratıcı işlere dönüşebilmeleri için yöntemler geliştirme
  • 7- İç görü kazanma
  • 8- Kavramsallaştırma ve bağlamsallaştırmayı öğrenme
  • 9- Sanatsal araştırmanın yeni alanlarını keşfetme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1. Mekânın çok amaçlı kullanımı 2. Entelektüel bilgi birikiminin hayatın ve politikanın dinamikleriyle birlikte kullanılması 3. Çoklu disiplinin getirdiği imkânlarla meseleleri çok yönlü ele alabilme 4. Eleştirel düşünceyi geliştirme 5. Görsel ve teorik konularla ilgili bilgi birikiminin genişlemesi 6. Orijinal fikirlerin yaratıcı işlere dönüşebilmeleri için yöntemler geliştirme 7. İç görü kazanma 8. Kavramsallaştırma ve bağlamsallaştırmayı öğrenme 9. Sanatsal araştırmanın yeni alanlarını keşfetme


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Ders programının incelenmesi
2 Performans ve performatif kavramlarının ve sanatsal araştırma ve bilimsel araştırmanın ayrımı Yaratıcı sanatlar için performatif paradigma okuması, Barbara Bolt
3 “Victory over the sun” Sokakta gerçekleşen bir sanatsal eylem
4 İki farklı yazarın makalelerinden performatif okumalar Okuma:Dreaming by the book,Elaine Scarry
5 Sanatsal fotoğraf ve gazetecilik Okuma: Martha Rosler,John Baldessari,Gerhard Richter
6 Otobüste, spor merkezinde, okulda, mutfakta eylemde bulunmak Vito Acconci,Group Meterial,Adrian Pipper,Sophie Calle
7 Dada, günlük hayat ve sanat Okuma: George Brecht Chance Imagery 1957
8 Verilen sanatsal işlerin araştırılması Çağdaş sanatçıların araştırılması
9 stüdyo Okuma:Henri Lefebvre, Social Space,1974
10 stüdyo çoklu disiplin araçları
11 stüdyo çoklu disiplin araçları
12 stüdyo
13 sunum
14 sunum


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Jacques Ranciére,Özgürleşen Seyirci,Le Spectateur émancipé,çev,E. Burak Şaman,Metis,2008,
Alain Badiou,Başka bir Estetik, Petit Manuel d’inesthétique,çev. Aziz Ufuk Kılıç,Metis,2009
Jacques Ranciére,Estetiğin Huzursuzluğu,Malaise dans I’esthétique,çev,Aziz Ufuk Kılış,İletişim,2012
Barbara Bolt,Yeni bir bakışla,Heıdegger,Heidegger Reframed:Interpreting Key Thinkers fort he Arts,Çev,Murat Özbank,Kolektif 2012
Documents of Conemporary Art,Whitechapel Gallery,MIT Press,Appropriation,The Archive,Chance,Particippation.London
Giorgio Agamben,Açıklık,İnsan ve Hayvan,L’aperto-L’upmo e I’animale,çev.Meryem Mine Çilingiroğlu,YKY,2009
Art Now,edited by Hans Werner Holzwarth,Taschen
Elaine Scarry,Kitapla Hayal Etmek,Dreaming by the book,çev,Bülent O. Doğan,Metis Eleştiri,2006


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması2612
Proje21224
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler20240
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar3824
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):177


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1   3 2           1
OC2   2 1     3      
OC3         1 2     3
OC4       3   1   2  
OC5   3     1     2  
OC6                 2
OC7   1         2 3  
OC8   3 2            
OC9   3     1       2