DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Para Teorisi ve Politikası EK 301 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı: Temel para politikaları, para politikaları sonucu şekillenen piyasaları yorumlayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Parasal İstikrarsızlık Sorunu Ve Alternatif Para Politikası Stratejileri, Kamu Kesimi Ve Kamu Kesimi Açıkları, Etkileri, Finansmanı, Enflasyon (Tanımı, Ölçümü, Türleri, Maliyeti Ve Başlıca Görüşler) Merkez Bankası, Türkiye De Enflasyon Nedenleri Ve Enflasyonla Mücadele, Türkiye’de 1980 Öncesi Ve Sonrası Dönemde Para Politikası.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Para, kur ve maliye politikalarını birbirleriyle ilişkilendirir
  • 2- Öğrenciler finansal riskleri tanımlayabilir, yeni ürün ve hizmetler önerebilirler.
  • 3- Öğrenci finansal sisteme ilişkin tabloları inceler ve yorumlar, böylece analitik düşünce yapısı güçlenir
  • 4- Öğrenci bankacılık mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hakkında bilgi sahibi olur ve yorum yapar.
  • 5- Para teorileri hakkında bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslararası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir, sonuç çıkarabilir ve geleceği tahmin edebilirler.
  • 6- Finans sektörü ve reel sektörde ekonomik anlamda uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma imkanı tanır
  • 7- Para politikalarının uygulanabilirliği ve başarısı değerlendirilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Para Arzı Tanımı ve Para'nın Fonksiyonları
2 Para Arzı ve Bankalar Rezervi İlişkisi (Para Çoğaltanı)
3 Para Arzı ve Bankalar Rezervi İlişkisi (Para Çoğaltanı) (2)
4 Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Kontrol Mekanizmaları
5 Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Kontrol Mekanizmaları (2)
6 Para Talebi Teorileri (Parasalcı ve Keynesyen yaklaşımlar)
7 Para Talebi Teorileri (Parasalcı ve Keynesyen yaklaşımlar)
8 Ara sınav
9 Para Politikasının Amaç (Stratejiler) ve Araçları
10 Para Politikasının Amaç (Stratejiler) ve Araçları (2)
11 Para Politikası Rejimleri ve Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar
12 Para Politikası Rejimleri ve Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar
13 Para Politikası Araçları
14 Para Politikası Araçları (2)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, Frederic S. MISHKIN, 8. Baskıdan Çeviri, Pearson Addison Wesley, 2011


DİĞER KAYNAKLAR


Para Teori-Politika-Uygulama, Prof.Dr.Nur KEYDER
TCMB WEB sitesi


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 60
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar31030
Final Sınavı12222
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2 2 2                    
OC3         3              
OC4 2                      
OC5       3                
OC6                        
OC7               2