DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İstatistik STA 201 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Zeynep DENİZ DERVİŞEN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik kavramlarını öğreterek analiz yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik - Temel Kavramlar, Değiskenler – Frekans Tabloları ve Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri – Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod,Kartiller, Persentiller, Kutu Grafiği, Dağılma Ölçüleri; Açıklık, Kartil Sapma, Ortalama Sapma, Merkezi Eğilim Ölçüleri – Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Standard sapma, Değişim Katsayısı, Çarpıklık Ölçüleri, Basıklık Ölçüleri, Temel Olasılık Teorisi , Güven Aralıkları, Hipotez testi

Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel istatistik kavramları kullanarak veri analizi yapabilmek
  • 2- Veri analizlerini bilgisayar ile ofis programları kullanarak yapabilmek
  • 3- İstatistiksel grafikleri okuyabilmek, yorumlayabilmek
  • 4- Olasılık hesapları yapabilmek,
  • 5- Tahmin teorisi, güven aralıkları ve hipotez testi uygulamaları yapabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, ödevler, vize ve final sınavları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik - Temel Kavramlar
2 Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik - Temel Kavramlar
3 Değiskenler – Frekans Tabloları ve Grafikler (Dal yaprak Grafiği, Histogram)
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri – Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod
5 Merkezi Eğilim Ölçüleri – Kartiller, Persentiller, Kutu Grafiği
6 Dağılma Ölçüleri; Açıklık, Kartil Sapma, Ortalama Sapma
7 Genel Tekrar, Ara sınav öncesi örnek sorular ve öğrencilerin sorularının cevaplanması
8 Arasınav, Sınav Sorularının Çözümü - Merkezi Eğilim Ölçüleri – Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama
9 Dağılma Ölçüleri; Standard sapma, Değişim Katsayısı
10 Dağılma Ölçüleri; Çarpıklık Ölçüleri, Basıklık Ölçüleri
11 Temel Olasılık Teorisi
12 Temel Olasılık Teorisi
13 Güven Aralıkları
14 Hipotez testi, Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

P. Nebold, W. L. Carlson, B. M. Thorne, (Çeviri: Prof. Dr. Ümit Şenesen) İşletme ve İktisat için İstatistik, Literatür Yayınevi, 2017

Prof. Dr. Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayıncılık, 2013


DİĞER KAYNAKLAR

1999

Prof. Dr. Durmuş Dündar, Yard. Doç. Dr. Nazan Çağlar, İstatistik, Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Der Yayınları, 2008


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14342
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14114
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar428
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1           3              
OC2             2            
OC3   2                      
OC4                          
OC5