DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kantitatif Karar Verme Teknikleri STA 302 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Zeynep DENİZ DERVİŞEN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin sayısal yöntemler kullanarak karar verme süreçlerinde rasyonel seçimler yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Olasılık, Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Bayes Teoremi, Normal Dağılım, Hipotez Testi, İstatistiksel Karar Teorisi, Güven Aralıkları, Bireysel Karar Teorisi – Fayda Fonksiyonu, Oyun Teorisi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel istatistik kavramlarını kullanabilmek
  • 2- İstatistiksel grafikleri okuyabilmek, yorumlayabilmek
  • 3- Karar verme süreçlerinde İstatistiksel Teknikleri kullanabilmek
  • 4- Bireysel Karar Teorisi, Oyun Teorisi konularını karar verme süreçlerinde kullanmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Olasılık
2 Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım
3 Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım
4 Bayes Teoremi
5 Normal Dağılım
6 Normal Dağılım
7 Genel Tekrar, Ara sınav öncesi örnek sorular ve öğrencilerin sorularının cevaplanması
8 Arasınav, Ara sınav çözümü – Sınav Değerlendirmesi
9 İstatistiksel Karar Teorisi, Güven Aralıkları
10 Bireysel Karar Teorisi
11 Bireysel Karar Teorisi – Fayda Fonksiyonu
12 Oyun Teorisi
13 Oyun Teorisi Uygulamaları
14 Genel Tekrar, Final öncesi örnek sorular ve öğrencilerin sorularının cevaplanması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Doç. Dr. Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Alfa Yayınları Ders Kitapları, 1995


DİĞER KAYNAKLAR

Prof. Dr. Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayıncılık, 2013

Murray R. Spiegel, Larry J. Sttephens (Çeviri Editörleri; Prof. Dr. Alptekin Esin, Doç. Dr. Salih Çelebioğlu), İstatistik, Schaum's Outlines, Nobel Yayın Dağıtım, 1999


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14456
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar339
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):151


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1   2                    
OC2         3   2          
OC3                        
OC4               1