DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Lojistiğe Giriş UTL 202 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Piyasa odaklı toplumda lojistiğin rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmek,
Lojistiğin başlıca fonksiyonlarının incelenmesi, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, önemli güncel konularına ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir analiz ve tartışma fırsatı sağlamak. Lojistik yönetiminde, planlama ve kontrol süreçlerinin detaylarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, ambalajlama ve elleçleme, trafik yönetimi, envanter yönetimi prensipleri, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, stratejik işbirlikleri ve performans ölçümü üzerinde durulan başlıca konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Lojistik yönetiminin ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • 2- Lojistiğin ekonomi ve organizasyondaki yerini açıklayabilecektir..
  • 3- Tedarik zinciri ve lojistik arasındaki kavram ayrımını açıklayabilecektir.
  • 4- İlgili kavram ve terimleri kullanabilecektir.
  • 5- Müşteri hizmetlerine ilişkin genel kavramları tanımlayabilecektir.
  • 6- Lojistik bilgi sistemlerine ilişkin genel uygulamaları açıklayabilecektir.
  • 7- Envanter yönetimi ve malzeme yönetimine ilişkin kavramları kullanabilecektir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Dış Ticarete Genel Bakış Sunum 2
2 Dış Ticarette Teslim Şekilleri Sunum 2
3 Lojistik Kavramı ve Gelişimi Sunum 1
4 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı Sunum 1, 2
5 Lojistik Terminolojisi Sunum 4
6 Lojistikte Temel Unsurlar Sunum 2, 4
7 Lojistik Faaliyetler Sunum 2
8 Ara Sınav Sınav
9 Lojistikte Hizmet Sunumu Sunum 5
10 Ambalajlama Sunum 4, 5
11 Elleçleme Sunum 4, 5
12 Sigortalama ve Gümrükleme Sunum 5
13 Paketleme ve Stok Yönetimi Sunum 5
14 Tedarik Zinciri ve Lojistik Arasındaki Bağlantı Sunum 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Donald J. Bowersox, David J. Closs, Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Companies, 1996


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama13452
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev17234
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15345
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1     2     2              
OC2             3            
OC3           3 3     3      
OC4   2 2   2                
OC5   2 2   2   2            
OC6   2 2   2   2            
OC7   2 2   2 2 2