DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sayısal Analiz KK 511 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tek yapı ölçeğinde bir ya da birden fazla örnek üzerinde analitik incelemeler yaparak sayısal sonuçlar elde edebilme ve sonuçları yorumlayabilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği: Kültür varlıklarının genel tasarım veya öğeleri için, çok sayıda örnek seçilmesi ve ölçüleri alınarak tipolojik, kronolojik, yapısal, ölçü ve oran yönünden sayısal sonuçlara ulaşılması bir yapı tipi veya öğesinin kronolojik olarak nasıl geliştiği ve özelliklerinin tespiti bakımından önemli bilgiler verir. Böylece dönemsel ortak özellikler ve -varsa- bir üslubun karakteristikleri ortaya çıkar. Bunun için derste kemer, konsol, kapı, pencere, tavan, saçak... gibi bir öge veya sıbyan mektebi, kütüphane, medrese hücresi, çeşme, sebil... gibi yapı türleri arasından seçilen bir konuda, çok sayıda örneğin sistematik ölçüleri alınarak sayısal analiz hazırlanacak grafik değerlendirmelerle yorum yapılmaya çalışılacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mimari mirasa ait tek yapı ölçeğinde bir ya da birden fazla örnek üzerinde analitik incelemeler yapabilmek, sayısal sonuçlar elde edebilmek, sonuçları yorumlayabilmek
  • 2- Elde edilen veriyi çeşitli temsil araçları ile sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Eski çağlarda mimarlıkta oran kavramı -
2 Kullanılan oran sistemleri. Örnek yapı ya da yapıların seçilmesi Önerilen metinlerin okunması
3 Mısır ve Yunan mimarlığında oran. Yapılacak analizlerin saptanması Önerilen metinlerin okunması
4 Etrüsk ve Roma mimarlığında oran.Örnek yapı ya da yapılarda ölçü alınması Önerilen metinlerin okunması
5 Erken Hıristiyan ve Bizans'ta oran. Analizlerin tematik olarak saptanması Önerilen metinlerin okunması
6 Roman ve Gotik mimarlığında oran. Tipoloji oluşturmanın temel ilkeleri Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Roman ve Gotik mimarlığında oran. Tipoloji oluşturmanın temel ilkeleri Önerilen metinlerin okunması
8 Rönesans döneminde oran. Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması
9 Rönesans döneminde oran. Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması
10 Klasik Osmanlı dönemi mimarlığında oran. Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması
11 Le Corbusier'nin modüler yaklaşımı. Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
12 Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Örnek yapı ya da yapılar üzerinden değerlendirme yapılması Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Genel değerlendirme Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13565
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   2     2   3 1    
OC2             3