DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültür Endüstrisi ve Politikaları CS 516 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amaçları:
1) Medya endüstrisindeki temel değişimleri açıklamak
2) Medya endüstrisindeki temel özellikleri ve gerginlikleri izlemek
3) Hem eski hem de sosyal medyada önemli insanların kurumsal uygulamalarını analiz etmek
4)Medya ekolojisinde ortaya çıkan zorlukları ve tartışmaları tartışmak
Dersin İçeriği: Bu ders, yazılı, elektronik ve dijital olanlar da dahil olmak üzere medya iletişim sektörlerini araştırmakta, bu alandaki başlıca eğilimleri, faktörleri, oyuncuları ve zorlukları incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Medya ürünlerinin doğasını ve kurumsal içeriğini kavramak
  • 2- Medya politik ekonomisinin nasıl çalıştığını anlamak
  • 3- Medya endüstrisindeki önemli gelişmeleri yansıtmak
  • 4- Eski ve sosyal medyada odak alanlarını ve güç ajanlarını tanımlamak
  • 5- Medya endüstrilerinin uygulamalarını daha büyük kültürel, ekonomik, politik ve sosyal şartlar altında eleştirel olarak analiz etmek
  • 6- Dijital çağda medya endüstrisi ile ilgili eğilimleri ve politikaları değerlendirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, seminerler (düşünce soruları ve sınıf tartışması için materyaller), e-öğrenme kaynakları (tahta) ve atölye çalışmaları (vaka çalışmaları, rol oyun oturumları) ile desteklenen konferanslar (PowerPoint sunumları) yoluyla sağlanır


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Genel Bakış Syllabus
2 Kültür Endüstrileri eleştirel kuramın merceğinden Adorno & Horkheimer (1944/2007) Dialectic of enlightment. Stanford University Press - ‘Culture industry: Enlightment as mass deception’
3 Endüstriselleşme Havens, T. & Lotz, A. (2016) Understanding Media Industries, 2nd ed. Oxford University Press – chapter 2
4 Küreselleşme Rantanen, T. (2005) The Media and Globalization. Sage – chapter 2
5 Dijitalleşme Holt, J. & Perren, A. (2009) Media industries: History, theory and methods. Wiley-Blackwell – chapter 6
6 Televizyon Thussu, D. (ed.) (2009) International communication: A reader. London: Routledge – chapter 4
7 Öğrenci Sunumları
8 Öğrenci Sunumları
9 Google Vaidhyanathan, S. (2011) The Googlization of everything. University of California Press – chapter 2
10 Facebook Fuchs, C. (2014) Social media: A critical introduction. Sage – chapter 7
11 Öğrenci Bireysel Çalışmaları
12 Öğrenci Bireysel Çalışmaları Extracts from Agonistics (C. Mouffe)
13 Medya ekolojisi hakkında düşünceler Scolari, A. C. (2012). Media ecology: Exploring the metaphor to expand the theory. Communication Theory 22, 204-225.
14 Dersin Özeti


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün okumalara Blackboard üzerinden ulaşılabilir.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 30
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev31030
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15252
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14444
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3     2 2  
OC2 2   2 3 1  
OC3   2   1 3 2
OC4 2 3   1    
OC5 2 2 3      
OC6       2 3 2