DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İngilizce I EL 101 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Turgay BAYINDIR
Dersin Amacı: Okuma:
Dönem bitiminde öğrenciler, eşitli konularda ve türlerde akademik metinler okumuş olacaklardır. Bununla ilgili olarak, öğrenciler
? Metin içindeki ana temaları hızla bulabilme
? Metinle ilgili tahminlerde bulunabilme
? Detaylı bilgiye ulaşmak için dikkatli okuyabilme
? Ana temaları destekleyen yardımcı fikirleri bulabilme
? Metnin organizsyonunu ve yazılış amacını kavrayabilme
? Metin içindeki bağlantılı ve uyumlu kavramları anlayabilme
? Özet ve sonuç bildiren ifadeleri tanıma becerisi
? Metin içindeki önemli bilgi ile önemsiz bilgi arasındaki farkı kavrayabilme becerisi edineceklerdir.

Yazma:
Öğrenciler giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşan kompozisyon yazabileceklerdir. Buna ek olarak,
? Okudukları metin üzerine yazabilme becerisi
? Kompozisyon organizsyonunda giriş paragrafının önemini kavrama
? Anlaşılır ve kompozisyon konusunu belirten Thesis Statement kurabilme
? Ana fikirleri yardımcı fikirlerle destekleyebilme
? Paragraflara arasında geçişi sağlayan ifadeleri edinme ve kullanabilme becerilerini edineceklerdir.

Kelime Kullanımı:
Dönem bitiminde öğrenciler hem sıklıkla kullanılan akademik kelimeleri edinmiş olacaklar hem de unite konuları içinde geçen kelimeleri öğrenmiş olacaklardır.
Dersin İçeriği: Unit 2: Megacities (Şehir planlamacılığı)
Unit 3: In the Public Eye (Sanat & Tasarım)
Unit 4: Staying Alive (Toplum Sağlığı)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Akademik bir metini anlayabilme ve üzerine yazabilme becerisini edinmek
  • 2- Akademik bir metin üzerine paragraf yazabilme becerisini edinmek
  • 3- Akademik bir metin üzerine kompozisyon yazabilme becerisini edinmek
  • 4- Akademik kelime edinimi ve kullanabilme becerisini edinmek ve geliştirmek
  • 5- İleri Dilbilgisi kullanım becerisini edinmek
  • 6- Eleştirel bakış açısını edinmek ve geliştirmek
  • 7- Sınıf içi ve dışı takım çalışma becerisi kazanmak
  • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Odaklı Eğitimİnteraktif


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Oryantasyon Paragraf yazım çalışması
2 Unit 2, Reading 1, ''The New Megalopolis''Reading: Skimming: Finding main ideas quickly/ Scanning: Finding specific information quickly/ Identifying main ideas and supporting details/ Previewing and predicting / Increasing the understanding of the target academic words/ Identifying the author?s viewpoint and commenting on the ideas mentioned in the text/ Dilbilgisi çalışması
3 İleri Dilbilgisi: Sıfat Cümleleri Dilbilgisi Alıştırmaları
4 Unit 2, Reading 2, ''Ecopolis Now'' Reading: Skimming: Finding main ideas quickly/ Scanning: Finding specific information quickly/ Identifying main ideas and supporting details/ Previewing and predicting / Increasing the understanding of the target academic words/ Identifying the author?s viewpoint and commenting on the ideas mentioned in the text/ Araştıma çalışmasıKonu: Migrating species
5 Tekrar çalışmaları Paragraf Yazımı: Konu: What impact do big cities have on the environment? Give examples to support your ideas.
6 Paragraf Yazımı Kelime Çalışması
7 Unit 3, Reading 1, ''Art Controversies'' Reading: Reviewing, identifying main ideas and supporting details/ Skimming and making predictions /Increasing the understanding of the target academic words Paragraf yazımı: Konu: Who should make decisions about what art is? What criteria should they use?
8 İleri Dilbilgisi: İsim Cümleleri Dilbilgisi Alıştırmaları
9 Unit 3, Reading 1 ''One Person's Vandalism is another one's art'' Reading: Reviewing identifying main ideas and supporting details / Skimming and making predictions / Increasing the understanding of the target academic words. Dilbilgisi Alıştırmaları
10 Writing: Planning for writing: Thesis, major points and supporting details / Organizing a written for and against arguments to the topics discussed in the unit Kompozisyon yazımı üzerine alıştırmalar
11 Unit 4, Reading 1, ''Staying Alive'' Reading: Interpreting charts, graphs, and tables / Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and predicting / Increasing the understanding of the target academic words Beyin fırtınası çalışmalarıKonu: Life expectancy and health in general and within the students` family
12 İleri Dilbilgisi: Edilgen Yapı Dilbilgisi Alıştırmaları
13 Unit 4, Reading 2, ''Immunization against diseases of public health'' Reading: Interpreting charts, graphs, and tables / Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and predicting /Increasing the understanding of the target academic words Kompozisyon çalışması: Konu: Imagine that a drug company develops a vaccine that says it will protect against all major diseases. They need volunteers to test the vaccine. Would you volunteer? Why or why not?
14 Unit 4, Reading 2, ''Immunization against diseases of public health'' Reading: Interpreting charts, graphs, and tables / Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and predicting /Increasing the understanding of the target academic words Ek okuma metinleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Rubin, Bruce (2012). Inside Reading 3, Oxford


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard`a yüklenen materyaller


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 3 25
Ödev 10 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 4 25
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje326
Ödev10110
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler188
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar4416
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):103


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2           2 3
OC2 2           2 3
OC3 2           2 3
OC4 2           2 3
OC5 2           2 3
OC6 2           2 3
OC7 2           2 3
OC8 2           2 3