DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I AT 101 Güz 02+00+00 Zorunlu 2 1
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Abdülkadir ÖZÇELİK & Can Dizdaroğlu
Dersin Amacı: Öğrencilere, ülkenin Sevr koşulları çıkmazından, bağımsız Türk Devleti noktasına nasıl ve ne şekilde geldiğini; evrensel bir çağdaşlaşma anlayışı olan Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tüm yönlerini, farklılıklılığını ortaya koyarak aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Osmanlı’nın çökme nedenleriyle birlikte, Tanzimat Döneminden başlayan süreç ile Bağımsızlık mücadelesinden Lozan’a kadar geçen dönem tüm ayrıntıları ile verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiye Cumhuriyeti kuruluş süreci hakkında
  • 2- Sosyal, kültürel, politik koşullar altında şekillenen bir süreç olarak tarihsel olayları şekillendiren dinamikler hakkında analiz yapabilme becerisine sahibi olmak
  • 3- Disiplinler arası tartışmalar üzerinden yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Blackboard sistemi üzerinden ders anlatımı ve ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı
2 XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi
3 İttihad-ı Osmanî Cemiyeti’nden İttihat ve Terakki’ye
4 Reformlar ve Siyasal Yaşam
5 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
6 Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918
7 Mütareke Döneminde Siyasal Gelişmeler Ve Osmanlı Hükümetleri
8 Mütareke Ortamında Cemiyetler ve İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919;
9 Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa
10 Genelgeler ve Kongreler Dönemi (Havza Genelgesi-Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi)
11 Birinci TBMM’nin Açılması 23 Nisan 1920
12 Düzenli Ordunun Kurulması; Doğu Cephesi
13 Batı Cephesi
14 Mudanya Mütarekesi; Lozan Barış Konferansı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History, 3rd Edition (I.B. Tauris, 2004)
ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, (3 C.), 11. Basım, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1982.
ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2004.


DİĞER KAYNAKLAR

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.
AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, (2C), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2004.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 4 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ödev414
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı11919
Toplam İş Yükü (saat):25


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2         2          
OC3             2