DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İngilizce-III EL 201 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Turgay BAYINDIR
Dersin Amacı: OKUMA
Dönem sonunda öğrenciler B2 düzeyinde gerçek hayattan alınmış farklı konulardaki akademik metinleri anlayabilecek beceriye sahip olacaklardır. İngilizce 2 dersinde edindikleri becerilerin pratiğini yapma fırsatı edineceklerdir.

Buna ek olarak,

? Genel anlam için okuma
? Ana fikir ile detaylar arasındaki farkların ayırımına varma
? Paragraf organizasyonu incelemesini yapma
? Detayları dikkate alarak okuma
? Okuma ve özet çıkarma
? Cümleleri başka sözcüklerle açıklayarak özet çıkarma

İngilizce I ve II de edinilen becerilerin geliştirilmesine ek olarak,

? Metnin bağlamından bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilme
? Metinden anlam ve sonuç çıkarabilme
? Metin kıyaslaması yapabilme ve detaylara dikkat ederek okuma yapma

YAZMA

Bu ders süresince öğrenciler İngilizce 1 ve 2 de öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Dersin bitiminde öğrenciler:

? Ders dışı kaynak taraması yapabilecek
? Akademik metinlerin özetini çıkarabilecek
? Özet çıkarırken cümleleri başka sözcüklerle açıklayabilme becerisi edinecek
? Akademik metinler üzerine kompozisyon yazabilecek

Derste akademik düşünce hırsızlığı-plagiarism `a karşı uyarı ve bilinç yeniden tekrar edilecektir.
Dersin İçeriği: Ünite 1: Reading for Academic Purposes (Akademik İniglizce)
Ünite 2: Sustainable energy (Enerjii yönetimi)
Ünite 3: The business of Science (Bilim)
Ünite 4: Society Today (Toplum)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İngilizce I ve İngilizce II derslerinde edindikleri dilbilgisi becerilerini geliştirmeye devam etmek
  • 2- Akademik bir metni anlama ve üzerine yazabilme yetisinin geliştirmek
  • 3- Summary Response türünde paragraf yazabilme yetisini geliştirmek
  • 4- Summary Response türünde kompozisyon yazabilme yetisini geliştirmek
  • 5- Farklı konularda Akademik kelime kullanma yetisini geliştirmek
  • 6- Eleştirel bakış açısını edinmek ve geliştirmek
  • 7- Sınıf içi ve dışı takım çalışma becerisi kazanmak
  • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Odaklı Eğitim:İnteraktif


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve oryantasyon
2 Unit 1 Reading for Academic Purposes : Source Book: Text 1a, pg 1-6 Course Book: pg 13-20 Reading Reading for general understanding - Skimming & Scanning
3 Unit 1 Reading for Academic Purposes Source book:Text 1b,pg 7 Course Book: pg 20-22Reading-Summarizing - Reading for specific details - Reading for a purpose
4 Unit 2 Sustainable energy Source book:Text 2a,pg 8 Course Book: pg 23-26 Reading-Summarizing- Differentiating between main ideas and supporting details Summarizing in note form Ödev 1
5 SINAV 10% OKUMA ANLAMA
6 Unit 2 Sustainable energy: Source book:Text 2b,pg 10-11 Course Book: pg 26-30Reading-Summarizing - Differentiating between main ideas and supporting details - Summarizing in note form
7 Unit 3 The business of Science: Source book:Text 3 a,pg 12-13 Course Book: pg 31-37 Paraphrasing -Summarizing Identifying the write`s viewpoint - Inferring from context Paragraph reorganization: Looking at the logic of the text Ödev 2
8 Unit 4 Society Today : Source book:Text 4b,pg 21-24 Course Book: pg 46-48 Summarizing - Comparing texts and reading for detail - How to write a good introduction - Making notes from memory: Discussion - Writing a summary
9 SINAV 15%: YAZMA (ÖZET ÇIKARARAK) Ödev 3
10 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı
11 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı Ödev 4
12 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı Ödev 5
13 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı
14 SINAV 20 % YAZMA: Summary-Response türünde kompozisyon yazımı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

English for Academic Study: Reading & Writing 2012 edition Source Book
By John Slaght and Anne Pallant (Garnet)


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard`a yüklenen materyaller


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 50
Final Sınavı 1 40
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati45145
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev515
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15230
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar2510
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2           2 3
OC2 2           2 3
OC3 2           2 3
OC4 2           2 3
OC5 2           2 3
OC6 2           2 3
OC7 2           2 3
OC8 2           2 3