DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İngilizce-III EL 201 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: John Antony Rodenhurst
Dersin Amacı: OKUMA

Dönem sonunda öğrenciler B2 düzeyinde gerçek hayattan alınmış farklı konulardaki akademik metinleri anlayabilecek beceriye sahip olacaklardır. İngilizce 2 dersinde edindikleri becerilerin pratiğini yapma fırsatı edineceklerdir.
Buna ek olarak,
Genel anlam için okuma
Ana fikir ile detaylar arasındaki farkların ayırımına varma
Paragraf organizasyonu incelemesini yapma
Detayları dikkate alarak okuma
Okuma ve özet çıkarma
Cümleleri başka sözcüklerle açıklayarak özet çıkarma

İngilizce I ve II de edinilen becerilerin geliştirilmesine ek olarak,
Metnin bağlamından bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilme
Metinden anlam ve sonuç çıkarabilme
Metin kıyaslaması yapabilme ve detaylara dikkat ederek okuma yapma


YAZMA
Bu ders süresince öğrenciler İngilizce 1 ve 2 de öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Dersin bitiminde öğrenciler:
Ders dışı kaynak taraması yapabilecek
Akademik metinlerin özetini çıkarabilecek
Özet çıkarırken cümleleri başka sözcüklerle açıklayabilme becerisi edinecek
Akademik metinler üzerine kompozisyon yazabilecek
Derste akademik düşünce hırsızlığı-plagiarism `a karşı uyarı ve bilinç yeniden tekrar edilecektir.
Dersin İçeriği: Ünite 1: Reading for Academic Purposes (Akademik İniglizce)
Ünite 2: Sustainable energy (Enerjii yönetimi)
Ünite 3: The business of Science (Bilim)
Ünite 4: Society Today (Toplum)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İngilizce I ve İngilizce II derslerinde edindikleri dilbilgisi becerilerini geliştirmeye devam etmek
  • 2- Akademik bir metni anlama ve üzerine yazabilme yetisinin geliştirmek
  • 3- Summary Response türünde paragraf yazabilme yetisini geliştirmek
  • 4- Summary Response türünde kompozisyon yazabilme yetisini geliştirmek
  • 5- Farklı konularda Akademik kelime kullanma yetisini geliştirmek
  • 6- Eleştirel bakış açısını edinmek ve geliştirmek
  • 7- Sınıf içi ve dışı takım çalışma becerisi kazanmak
  • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Odaklı Eğitim:İnteraktif


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve oryantasyon
2 Unit 1: Reading for Academic Purposes
Source Book: Text 1a, pg 1-6
Course Book: pg 13-20 Reading for general understanding - Skimming & Scanning
3 Unit 1: Reading for Academic Purposes
Source book:Text 1b, pg 7
Course Book: pg 20-22 Reading-Summarizing - Reading for specific details - Reading for a purpose
4 Unit 2: Sustainable Energy
Source book:Text 2a, pg 8
Course Book: pg 23-26 Reading-Summarizing - Differentiating between main ideas and supporting details - Summarizing in note form
Ödev 1
5 SINAV 10%: OKUMA ANLAMA
6 Unit 2: Sustainable Energy
Source book:Text 2b,pg 10-11
Course Book: pg 26-30 Reading - Summarizing - Differentiating between main ideas and supporting details - Summarizing in note form
7 Unit 3: The Business of Science
Source book:Text 3 a, pg 12-13
Course Book: pg 31-37 Paraphrasing -Summarizing - Identifying the write`s viewpoint - Inferring from context
Paragraph reorganization: Looking at the logic of the text
Ödev 2
8 Unit 4: Society Today
Source book:Text 4b, pg 21-24
Course Book: pg 46-48 Summarizing - Comparing texts and reading for detail - How to write a good introduction - Making notes from memory: Discussion - Writing a summary
9 SINAV 15%: YAZMA (ÖZET ÇIKARARAK) Ödev 3
10 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları
Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı
11 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı Ödev 4
12 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları
Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı
Ödev 5
13 Summary-Response türünde kompozisyon yazım alıştırmaları
Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı
14 SINAV 20 %: YAZMA
Summary-Response türünde kompozisyon yazımı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

English for Academic Study: Reading & Writing 2012 edition Source Book
By John Slaght and Anne Pallant (Garnet)


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard`a yüklenen materyaller


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Ödev 5 5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 50
Final Sınavı 1 40
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati45145
Ödev515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15230
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar2510
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3   2 2          
OC2   3   2 3          
OC3   3   2 3          
OC4   3   2 3          
OC5   3   2 2          
OC6   3   3 3          
OC7   3   3 3          
OC8   3   3 3