DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İngilizce-IV EL 202 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Turgay BAYINDIR
Dersin Amacı: OKUMA
Dönem bitiminde öğrenciler çeşitli konularda yazılmış, B2 seviyesinde orjinal akademik metinleri de içeren 550-1000 kelimelik metinleri okuma becerisini kazanacaklardır. Ayrıca İngilizce 3 dersinde kazanılmış becerileri Pratik yaparak geliştirme olanağı edineeceklerdir.

Buna ek olarak:
? Metin işlevi tanımlama, metni notlarla açıklama
? Genel anlam için okuma: Ara başlıkları inceleme
? Ana ve destekleyici fikirleri bulabilme
? Paragraf işlevini tanımlama
? Genel bağlamdan kelime anlamını çıkartma
? Konu ile ilgili fikir yürütme
? Ana fikirleri tanımlama ve özetleyebilme
? Araştırmaları kanıt olarak kullanabilme
? Yazarın görüşünü savunmak için not çıkartabilme
? Metni belirli fikirleri bulmak için tarama
? Metin yazımı için doğru kaynak okumaları seçebilme
? Seçilen metinlerin aktif kullanımı: Sunum için metinlerin kullanımı


YAZI
Bu ders süresince öğrenciler İngilizce 1, 2 ve 3 `te öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır. Dersin bitiminde öğrenciler:
? SPSIE yöntemiyle bir deneme yazabilecek MLA APA gibi akademik yazım kurallarını uygun yaklaşımları benimseyecektirler.
? Derste akademik düşünce hırsızlığı-plagiarism `a karşı uyarı ve bilinç yeniden tekrar edilecektir.

KONUŞMA
Dönem bitiminde öğrenciler:
? Akademik konularda farklı görüşler karşısında ve dahilinde kendi düşüncelerini ifade etmek için strateji ve teknikleri öğrenme,
? Söz konusu akademik konudaki tartışmaya etkili şekilde katılma
? Önceden hazırlanmamış konuşma ve düşünceleri ders sırasında ifade ederek, tartışmaya katkıda bulunma becerilerini öğrenecektir.
Dersin İçeriği: Unit 5 Food Security (Gıda)
Unit 6 Human Resource Management (İnsan Kaynakları)
Unit 7 Sustainable Fashion (Eko-Moda)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Akademik bir metni anlama ve üzerine yazabilme yetisinin geliştirmek
  • 2- SPSE türünde paragraf yazabilme yetisini geliştirmek
  • 3- SPSE türünde kompozisyon yazabilme yetisini geliştirmek
  • 4- Farklı konularda Akademik kelime kullanma yetisini geliştirmek
  • 5- Çeşitli dilbilgisi yapılarını kullanabilme yetisini geliştirmek
  • 6- Eleştirel bakış açısını edinmek ve geliştirmek
  • 7- Sınıf içi ve dışı takım çalışma becerisi kazanmak
  • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Interaktif:Öğrenci odaklı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Ders içeriklerinin sunumu Paragraf Yazımı
2 Unit 5, Reading 1, Diet and Sustainability Okuma: Surveying the text Practising fast, accurate reading Identifying functions of the text: annotating text Examining the writer`s choice of language for emphasis identifying meaning from context Kısa bir video
3 Unit 5, Reading 2, The Challenge of Feeding 9 Billion People Okuma: Predicting specific content in a text Identifying the main ideas Making notes and discussion Logic and Language: organising paragraphs Working out meaning from context Kısa bir video
4 Unit 5, Reading 3, Closing the Yield Gap Okuma & Yazma: Identifying the function of paragraphs Annotating the text using the Cornell system . Predicting the content of the text Organising ideas using SPSIE approach in writing
5 Okuma & Yazma: Analysing the organisation of SPSIE with sample articles. Organising ideas using SPSIE approach. Considering problem-solving approach in writing Amerika?daki gıda endüstrisi üzerine video SPSE türünde paragraf yazımı
6 Okuma & Yazma: Analysing the organisation of SPSIE with sample articles. Organising ideas using SPSIE approach. Considering problem-solving approach in writing SPSE türünde paragrafın ikinci kez yazımı
7 Vize Sınavı
8 Unit 7, Reading 1 Material Diversity Reading-Discussion-Writing: Reflection and discussion Text /title analysis Annotating text Identifying the writer`s purpose Özet çıkarma
9 Unit 7, Reading 2 Sustainable Fashion Okuma & Yazma: Identifying main and supporting ideas Analysing essay organisational patterns Identifying the writer`s purpose Producing a selective summary Finding supporting information Extra Okuma Alıştırması
10 Unit 7, Reading 3 The Future of Sustainable Fashion Reading & Writing: Using research skills: comparing ideas(as a reader) with those of the writer Including statistics to support the ideas Özet çıkarma alıştırmaları
11 Yazma: Sınıfta SPSE türünde kompozisyon yazımı
12 Unit 6, Reading 1 People Management Okuma & Yazma: Completing notes: Building background information/ Vocabulary extension/Developing ideas about the topic/Identifying and summarising key points Özet çıkarma alıştırmaları
13 Yazma Geribildirimi Öğrencilerin SPSIE türünde yazdıkları kompozisyonlara sözlü ve yazılı gerbildirim
14 Yazma: Students write a second draft of their extended essay


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

English for Academic Study: Reading & Writing 2012 edition Source Book
By John Slaght and Anne Pallant (Garnet)


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard`a yüklenen video ve benzeri materyaller


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 4 50
Ödev 5 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati45145
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje4520
Ödev515
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10220
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2           2 3
OC2 2           2 3
OC3 2           2 3
OC4 2           2 3
OC5 2           2 3
OC6 2           2 3
OC7 2           2 3
OC8 2           2 3