DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İngilizce-IV EL 202 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: John Antony Rodenhurst
Dersin Amacı: OKUMA

Dönem bitiminde öğrenciler çeşitli konularda yazılmış, B2 seviyesinde orjinal akademik metinleri de içeren 550-1000 kelimelik metinleri okuma becerisini kazanacaklardır. Ayrıca İngilizce 3 dersinde kazanılmış becerileri Pratik yaparak geliştirme olanağı edineceklerdir.

Buna ek olarak:
Metin işlevi tanımlama, metni notlarla açıklama
Genel anlam için okuma: Ara başlıkları inceleme
Ana ve destekleyici fikirleri bulabilme
Paragraf işlevini tanımlama
Genel bağlamdan kelime anlamını çıkartma
Konu ile ilgili fikir yürütme
Ana fikirleri tanımlama ve özetleyebilme
Araştırmaları kanıt olarak kullanabilme
Yazarın görüşünü savunmak için not çıkartabilme
Metni belirli fikirleri bulmak için tarama
Metin yazımı için doğru kaynak okumaları seçebilme
Seçilen metinlerin aktif kullanımı: Sunum için metinlerin kullanımı

YAZI
Bu ders süresince öğrenciler İngilizce 1, 2 ve 3 `te öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır. Dersin bitiminde öğrenciler:
SPSIE yöntemiyle bir deneme yazabilecek MLA APA gibi akademik yazım kurallarını uygun yaklaşımları benimseyecektirler.
Derste akademik düşünce hırsızlığı-plagiarism `a karşı uyarı ve bilinç yeniden tekrar edilecektir.

KONUŞMA
Dönem bitiminde öğrenciler:
Akademik konularda farklı görüşler karşısında ve dahilinde kendi düşüncelerini ifade etmek için strateji ve teknikleri öğrenme,
Söz konusu akademik konudaki tartışmaya etkili şekilde katılma
Önceden hazırlanmamış konuşma ve düşünceleri ders sırasında ifade ederek, tartışmaya katkıda bulunma becerilerini öğrenecektir.
Dersin İçeriği: Unit 5 Food Security (Gıda)
Unit 6 Human Resource Management (İnsan Kaynakları)
Unit 7 Sustainable Fashion (Eko-Moda)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Akademik bir metni anlama ve üzerine yazabilme yetisinin geliştirmek
  • 2- SPSE türünde paragraf yazabilme yetisini geliştirmek
  • 3- SPSE türünde kompozisyon yazabilme yetisini geliştirmek
  • 4- Farklı konularda Akademik kelime kullanma yetisini geliştirmek
  • 5- Çeşitli dilbilgisi yapılarını kullanabilme yetisini geliştirmek
  • 6- Eleştirel bakış açısını edinmek ve geliştirmek
  • 7- Sınıf içi ve dışı takım çalışma becerisi kazanmak
  • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Interaktif:Öğrenci odaklı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Ders İçeriklerinin Sunumu Paragraf Yazımı
2 Unit 5: Reading 1
Diet and Sustainability
Okuma: Surveying the text Practising fast, accurate reading
Identifying functions of the text: annotating text
Examining the writer`s choice of language for emphasis identifying meaning from context
Kısa Bir Video
3 Unit 5: Reading 2
The Challenge of Feeding 9 Billion People
Okuma: Predicting specific content in a text
Identifying the main ideas
Making notes and discussion
Logic and Language: organising paragraphs
Working out meaning from context
Kısa Bir Video
4 Unit 5: Reading 3
Closing the Yield Gap
Okuma & Yazma: Identifying the function of paragraphs
Annotating the text using the Cornell system
Predicting the content of the text
Organising ideas using SPSIE approach in writing
5 Okuma & Yazma:
Analysing the organisation of SPSIE with sample articles
Organising ideas using SPSIE approach
Considering problem-solving approach in writing
Amerika'daki Gıda Endüstrisi Üzerine Video
SPSE Türünde Paragraf Yazımı
6 Okuma & Yazma:
Analysing the organisation of SPSIE with sample articles
Organising ideas using SPSIE approach
Considering problem-solving approach in writing
SPSE Türünde Paragrafın İkinci Kez Yazımı
7 Vize Sınavı
8 Unit 7: Reading 1
Material Diversity Reading-Discussion-Writing
Reflection and discussion
Text /title analysis
Annotating text
Identifying the writer`s purpose
Özet Çıkarma
9 Unit 7: Reading 2
Sustainable Fashion
Okuma & Yazma:
Identifying main and supporting ideas
Analysing essay organisational patterns
Identifying the writer`s purpose
Producing a selective summary
Finding supporting information
Extra Okuma Alıştırması
10 Unit 7: Reading 3
The Future of Sustainable Fashion
Okuma & Yazma:
Using research skills: comparing ideas(as a reader) with those of the writer
Including statistics to support the ideas
Özet Çıkarma Alıştırmaları
11 Yazma: Sınıfta SPSE Türünde Kompozisyon Yazımı
12 Unit 6: Reading 1
People Management
Okuma & Yazma:
Completing notes: Building background information
Vocabulary extension
Developing ideas about the topic
Identifying and summarising key points
Özet Çıkarma Alıştırmaları
13 Yazma Geribildirimi
Öğrencilerin SPSIE türünde yazdıkları kompozisyonlara sözlü ve yazılı gerbildirim
14 Yazma: Students write a second draft of their extended essay


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

English for Academic Study: Reading & Writing 2012 edition Source Book
By John Slaght and Anne Pallant (Garnet)


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard`a yüklenen video ve benzeri materyaller


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Proje 4 50
Ödev 5 5
Final Sınavı 1 40
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati45145
Proje4520
Ödev515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10220
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3   2 3          
OC2   3   2 2          
OC3   3   2 2          
OC4   3   2 2          
OC5   3   2 2          
OC6   3   3 3          
OC7   3   3 3          
OC8   3   3 3