DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Reklamda Görsel Düşünme AD 321 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Bölüm öğrencisi olmayanlar için öğretim elemanının onayı gerekir.
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin,
 günlük hayatımızdaki çeşitli işaret, sembol ve görselleri okuyup eleştirerek analiz etmenin temellerini anlamaları,
 kavramları sembolik görüntülerle nasıl ilişkilendireceğini, yeni kavramlar ve fikirler için görsel bir dil oluşturmayı öğrenmeleri

amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders, işaretler, simgeler, ikonlar, kelimeler ve sunum şekilleri de dahil olmak üzere görsel düşüncenin temel kavramlarıyla grafik tasarım disiplinine giriş seviyesindedir. Bu derste, reklam tasarımcılarının yakın gelecekte grafik tasarım, fotoğraf ve reklamcılık alanında karşılaşacakları örnek eserleri kullanarak, iletişimin temel dili görsel örneklerle incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Grafik tasarımın görsel dilini temel düzeyde uygulayabilecek seviyeye gelmek
  • 2- İkon, yazı ve semboller arasındaki ilişkileri çözümleyebilmek
  • 3- Resimsel unsurları ve sembolleri grafik anlatım dili içinde kullanabilmek
  • 4- Grafik yönetimi alanında dünyadaki örnekleri yorumlayabilecek ve ileride çeşitli sektörlerde grafik anlatım dilini kullanma yetisine sahip olmak
  • 5- Gestalt Teorisinin bazı yönleri ile görsel iletişim arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecek seviyeye gelmiş olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli ders slaytları, basılı iş örnekleri ve tv reklamları, yüzyüze tartışma, soru&cevap, proje uygulamalarıyla desteklenmektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş; çeşitli görsel örneklerin gösterilmesi ve yorumlanması.
2 Görsel Algı: Bakmak ve görmek arasındaki fark (Gestald örnekleri).
3 Grafik tasarım elemanlarının görsel düşünceye etkileri ve uygulama alanları.
4 Görsel düşünce ve tasarım ilkeleri. İletişim ve görsel iletişim nedir? Görsel İletişim ihtiyacı ve algı üzerindeki etkileri.
5 Tasarım elemanlarını etkin kullanma.
6 Tipografinin görsel iletişim ve algı üzerine etkisi.
7 Ara Sınav
8 örsel iletişimde soyutlama. Reklam iletişiminde soyutlama, okunabilirlik ve anlam katmanın etkileri.
9 Sembol nedir? Anlam nedir? Semboller nasıl anlam kazanır?
10 Görsel materyal oluşturma; poster, flyer...
11 Reklam içeriği oluşturmak için gereken görselleri toplamak, analiz etmek ve kullanmak.
12 Proje: Organik formdan geometrik forma geçiş: Sembol yaratma.
13 Doku: Doğru tasarım için birçok farklı doku toplamak ve uygulamak.
14 Proje: Ben olsam nasıl yapardım? Seçilen reklam malzemesini yeniden tasarlama.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff
Seeing is Believing, Arthur Asa Berger
Essentials of Visual Comunication, Bo Bergström
Communication Design, Jorge Frascara
Basitlik Kanunları / John Maeda
Görme Biçimleri / John Berger
Basın ilanı Böyle yapılır! / Jim Aitchison


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard platformu ya da net üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 5 10
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 60
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje5630
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31030
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11818
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1       3 1     3    
OC2             1   2  
OC3   3               1
OC4             3      
OC5 2               1