DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Film, Hafıza ve Tarih FTV 532 Bahar 03+00+01 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı,
1. Tartışmalarla dolu geçmişin filmsel temsillerine odaklanıp öğrencileri ‘kültürel kimlik’ ve ‘kolektif bellek’ kavramlarına aşina kılmak
2. Farklı geçmişlerin ve Sömürgeleştirme, savaş, politik dönüşüm, devrim ve imhanın çatışmalı anlatılarının kolektif bellek, tarih ve kültürel kimliklerle ilişki içinde, film ve videoda nasıl ifade edilip müzakere edildiği üzerine bir anlayış geliştirmek
3. Öğrencileri ‘tarihsel film/tarih filmi’, ‘holokost belgeseli’, ‘modernist film’, ‘travma sineması’, ‘diasporik’, ‘sürgün’ ve aksanlı film yapımı, ‘essay film’ ve ‘kültürlerarası sinema’ gibi, film ve videoda çatışmalı geçmişin araştırılmasıyla ilgili sinemasal kavram ve teorilere aşina kılmak
4. Apartheid, yersiz yurtsuzlaştırma, sömürgeleştirme, savaş ve imhanın filmsel temsilleriyle kültürel kimlik, kolektif bellek ve tarih üstüne müzakerelerin konvansiyonel temsil stratejilerinin limitlerini nasıl zorladığını ve böylece yeni biçimsel ve deneysel eğilimleri nasıl ortaya çıkardığını analiz etmek
Dersin İçeriği: Bu ders, çatışan geçmişlerin film ve videoda nasıl ifade edilip müzakere edildiğine özellikle kolektif bellek ve kültürel kimliklerle ilişki içerisinde bakmaktadır. Travma, apartheid, sömürgeleştirme, savaş, yersiz yurtsuzlaştırma ve imha gibi konulara dalarak ve farklı coğrafyalardan, Amerika, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Rusya, Filistin, İran, Lübnan, Kuzey İrlanda, Küba, Japonya ve Türkiye’yi içererek, gelen film ve video örneklerini inceleyerek, şu sorularla meşgul olmayı amaçlamaktadır: Diaspora, sömürgeleştirme ve kültürel apartheidın uzamlarında; hapsedilme, zorunlu göç, yersiz yurtsuzlaştırma, savaş, sürgün ve imha gibi deneyimler sinemasal temsille nasıl irdelenir ve ifade edilir? Farklı bireysel ve kolektif tarihler birbirlerini nasıl güçlendirir ve sorguya tabi tutar? Geçmişin travmatic anlarına karşı koyma ihtiyacında film ve videonun ne gibi bir rolü vardır? Bu sorulara gömülerek bu ders ayrıca, farklı geçmişlerin böylesi sorgular ve müzakerelerle, yeniden tanımlama ifadelerle nasıl deneysel metinsel eğilimleri ortaya çıkardığını araştıracaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tartışmalarla dolu geçmişin filmsel temsillerine odaklanıp öğrencilerin ‘kültürel kimlik’ ve ‘kolektif bellek’ kavramlarına aşina olması
  • 2- Farklı geçmişlerin ve Sömürgeleştirme, savaş, politik dönüşüm, devrim ve imhanın çatışmalı anlatılarının kolektif bellek, tarih ve kültürel kimliklerle ilişki içinde, film ve videoda nasıl ifade edilip müzakere edildiği üzerine bir anlayış geliştirmesi
  • 3- Öğrencilerin ‘tarihsel film/tarih filmi’, ‘holokost belgeseli’, ‘modernist film’, ‘travma sineması’, ‘diasporik’, ‘sürgün’ ve aksanlı film yapımı, ‘essay film’ ve ‘kültürlerarası sinema’ gibi, film ve videoda çatışmalı geçmişin araştırılmasıyla ilgili sinemasal kavram ve teorilere aşina olması
  • 4- Apartheid, yersiz yurtsuzlaştırma, sömürgeleştirme, savaş ve imhanın filmsel temsilleriyle kültürel kimlik, kolektif bellek ve tarih üstüne müzakerelerin konvansiyonel temsil stratejilerinin limitlerini nasıl zorladığını ve böylece yeni biçimsel ve deneysel eğilimleri nasıl ortaya çıkardığını analiz etmesi beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Travma ve Savaşı Temsil Etmek I Yok
2 Travma ve Savaşı Temsil Etmek II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Travma ve Savaşı Temsil Etmek III Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 Film, İstila ve Yersiz Yurtsuzlaştırma I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Film, İstila ve Yersiz Yurtsuzlaştırma II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Film, İstila ve Yersiz Yurtsuzlaştırma III Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Film ve Videoda Soykırımı Temsil Etmek I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 Film ve Videoda Soykırımı Temsil Etmek II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Film ve Videoda Soykırımı Temsil Etmek III Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 Sivil Savaşı Filme Aktarmak I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Sivil Savaşı Filme Aktarmak II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 Film, Kişisel Bellek ve Tarih I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Film, Kişisel Bellek ve Tarih II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Film, Kişisel Bellek ve Tarih III Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Assman, Jan.1995.Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique. 65. p. 125-133.
Hall, Stuart. & du Gay, Paul. 1996. Questions of Cultural Identity. Sage Publications.
Naficy, Hamid. (eds.) 1998. Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place. New York: Routledge.
Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton: Princeton University Press.
Marks, Laura. 2000. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham and London: Duke University Press.
Kaplan, E. Ann & Wang, Bang. 2004. Trauma and Cinema. Hong Kong: Hong Kong University Press.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 13 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 30 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev13678
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı137.537.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3           1 3    
OC2 3           1 3   3
OC3 3 3     1   1 3   3
OC4 3 3     1   1 3   3