DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dijital Medya Ortamları NS 546 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin sanal ve arrtırılmış ortamlar konusunda fikir sahibi olmaları, hangi alanlarda kullanılabileceklerini öğrenmeleri, teknolojik gelişmeleri ve trendleri değerlendirebilmeleri ve yeni uygulamalar konusunda fikir geliştirebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders farklı dijital medya ortamlarınına dair kuram ve uygulamaları medya iletişimi ve online iletişim açısından incelemektedir. Bu ders içinde sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi kavramlar tartışılacaktır. Ders arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin internet gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin kullanım alanlarını tartışacaktır. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de mekan ve teknoloji ilişkisidir. Dijital teknolojilerin toplumsal olarak mekan kullanımı ve algısını nasıl dönüştürdükleri bu dersin temel konularından bir tanesidir. Ders kentsel mekanların dijital teknolojiler ile nasıl dönüştüklerini, evlerin, arabaların nasıl akıllı arabalar haline geldiklerini tartışacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanal ve arttırılmış ortamlarala ilgili kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptirler
  • 2- Yeni ortaya çıkan dijital teknolojilerin kapasiteleri hakkında eleştirel bir bilgiye sahiptirler
  • 3- Teknoloji ve mekan ilişkisine dair ileri düzeyde bilgi sahibi olurlar
  • 4- Dijital teknolojilerin toplumsal mekanları nasıl dönüştürdüğüne dair bir kavrayış geliştirmişlerdir
  • 5- Dijital teknolojiler ve onların toplum üzerindeki etkileri konusunda blog yazma becerileri geliştirmişlerdir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar, Ders içi tartışmlalar, grup çalışmaları, blog yazıları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
2 Yeni Teknolojiler Hakkında Ütopya ve Distopyalar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Sanal Ortamlar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Arttırılmış Gerçeklik Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Film Gösterimi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Giyilebilir Teknolojiler Film ve blogların tartışılması Ara sınava hazırlık
7 Nesnelerin İnterneti Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Mobilite, dijital medya ve uzam Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
9 Kentsel Mekan ve Dijital Medya Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Akıllı evler ve akıllı arabalar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Yapay Zeka Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Dijital Medyanın Geleceği Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Final Projesi Sunumları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Final Projesi Sunumları Ders Değerlendirmesi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Green, Nicola (2006): On the Move: Technology, Mobility, and the Mediation of Social Time and Space, In: The Information Society: An International Journal, 18(4), pp. 281-292

Sutko, Daniel M. and de Souza e Silva, Adriana (2011): Location-aware mobile media and urban sociability. In: New Media Society 13, pp. 807-823.

Chan, Marie; Escribaa, Daniel; Esteve, Christoph; Campoa, Eric (2008): A review of smart homes—Present state and future challenges. In: Computer Methods and Programs In Biomedicine 91, pp. 55-81.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders notları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev 3 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13333
Ödev13535
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3   2              
OC2   1 3       2      
OC3 2   2              
OC4     2   2          
OC5   2     1   1