Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 yılında, daha sonraları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne evrilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Lisans Programı ilk kez 1999 yılında öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2003 yılında ilk mezunlarını vermiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve, DGS ile gelenler için, önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 40 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Programın temel felsefesi, güncel bilgilerle donatılmış, sektörün ve akademik hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve bilgi üreten mühendisler yetiştirme düşüncesidir. Öğrenciler yazılım mühendisliği, bilgisayar ağları planlaması, mobil uygulamalar konularında uzmanlaşmaktadır. Ayrıca, lisans programında, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Oracle Application Development, Microsoft CRM Dynamics, EMC Proven Professional sertifikaları için gerekli eğitimler ders planına entegre edilmiştir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, bilgisayar mühendisliği problemlerinin modellenmesi ve çözümü için uygulayabilme becerisi
 • 2- Ayrık Matematik kavram ve konularını uygulayabilme becerisi
 • 3- Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, veri toplama, yorumlama, problemleri analiz etme, modelleme ve etkin çözümler geliştirme ve uygulama becerisi
 • 4- Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, analizini, tasarımını ve yönetimini, modern mühendislik yöntemleri ile gerçekleştirebilme becerisi
 • 5- Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisi
 • 6- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • 7- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel becerilere de sahip olma
 • 8- Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilme becerisi
 • 9- Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip edebilme becerisi
 • 10- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • 11- Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite yönetimi konularında farkındalık
 • 12- Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Mezunların İstihdamı

Mezunlar, aralarında Android ve Apple iOS tabanlı mobil uygulama geliştirme, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal kaynak planlama, gömülü sistemler, bilgisayar ağ altyapıları, veritabanı uygulamaları geliştirme ile ilgili proje etkinliklerini içeren bilgisayar mühendisliği ile ilgili çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve, mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Bölüm Başkanı) 0212 533 6532 / 1403, kerestec@khas.edu.tr Burçin Ayşe Demirel (Fakülte Sekreteri) 0212 533 6532 / 1401, burcin.demirel@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 4327


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika, Avrupa, Asya), Çift Diploma (Montana State University., Purdue University at Indianapolis) ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)