Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 1999-2000 akademik yılında Mühendislik Fakültesi içinde Elektronik Mühendisliği adıyla ilk öğrencilerini kabul etmiş ve 2003 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 2012-2013 akademik yılından itibaren programın adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak, bağlı olduğu birimin adı da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF 4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Programa Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve DGS ile gelenler için de önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve toplamda 40 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Telekomünikasyon teknolojilerine ağırlık veren bir eğitim ve araştırma programı sunan programın hedefi, endüstriyel ve akademik sektörlerde tercih edilen, kariyer yapmaya aday mühendisler yetiştirmektir. Program, bilişim teknolojileri, telsiz iletişim, mikrodalga sistemleri, kontrol, sinir ağları ve ileri sinyal işleme konularında dünya ölçeğinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Matematiğin, bilimin ve mühendisliğin ilkelerini, elektronik mühendisliği problemlerinde modelleme ve çözüm için uygulayabilme becerisi
 • 2- Elektronik dizgelerin tasarımı, geliştirme, üretim ve sınanmasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlama ve uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini uygulayarak çözme becerisi
 • 3- Elektronik dizgeleri/ürünleri çözümlemek ve gereksinimleri, kaliteyi, etik ve çevresel koşulları dikkate alarak tasarlamak için modern yöntemleri kullanabilme becerisi
 • 4- Bilişim teknolojilerini, elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanma becerisi
 • 5- Mühendislik problemlerinin irdelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • 6- Mühendislik problemleri ile uğraşırken takım çalışmalarına etkin biçimde katılabilme becerisi
 • 7- Türkçe ve İngilizce, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 • 8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu eğitim bilinci
 • 9- Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma
 • 10- Proje yönetimi ve endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilinci
 • 11- Çağın sorunları hakkında bilgi, mühendisliğin ulusal ve küresel düzeydeki toplumsal etkilerini kavrayabilme

Mezunların İstihdamı

Mezunlar, çeşitli telekomünikasyon şirketlerinde, TV-radyo ve internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda, bankacılık ve yazılım sektöründe, araştırma, IT, üretim, otomasyon ve pazarlama birimlerinde iş bulabilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek lisans programlarına ve mezuniyet ortalamalarına göre doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Metin Şengül (Bölüm Başkanı) 0212 5336532 / 1412, msengul@khas.edu.tr Burçin Ayşe Demirel (Fakülte Sekreteri) 0212 5336532 / 1401, burcin.demirel@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 43 27


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

The program has started to accept students in academic year 1999-2000 as the Department of Electronics Engineering under Kadir Has University, the Faculty of Engineering. The first graduates were in 2003. In 2012-2013 academic year, the name of the program and its associated faculty have changed to Electrical-Electronics Engineering and Faculty of Engineering and Natural Sciences respectively.