Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF 4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Programa Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve DGS ile gelenler için de önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Program için Senatoca kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve toplamda 40 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Ülkelerin 21. yüzyıldaki başarısının büyük ölçüde sürdürülebilir enerji gelişimini sağlamasına bağlı olduğu bilinciyle hazırlanan program, çağımızın enerji sorunlarını fırsata çevirerek, enerji konusunda iyi eğitim almış, enerji sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak, yetenekli ve kapasiteli insan gücünün oluşturulmasını hedeflemektedir. Enerjinin bilim ve mühendisliği başta olmak üzere, ekonomisi, politikaları, uluslararası ilişkileri ve jeopolitiği, çevre ile olan ilişkileri ve yönetimine eşit ağırlıkta önem veren bir program uygulanmaktadır.

Program Yeterlilikleri


Mezunların İstihdamı

Mezunlar, ulusal ve uluslararası özel sektör ile kamuda ve sivil toplum örgütlerinde görev yapabilmektedirler. Mezunların görev yaptığı alanlar, enerjinin aranması, üretimi, nakli, dağıtımı ve pazarlaması konularını kapsamaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek lisans programlarına ve mezuniyet ortalamalarına göre doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Volkan Ediger (Bölüm Başkanı) 0212 5336532 / 1435, volkan.ediger@khas.edu.tr Burçin Ayşe Demirel (Fakülte Sekreteri) 0212 5336532 / 1401, burcin.demirel@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 43 27


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika, Avrupa, Asya), Çift Diploma (Montana State U., Purdue U. at Indianapolis, Rollins) ve ERASMUS+ (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)