Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Uygulamalı bilimler Yüksek Okulunda 2010 yılında öğretim hayatına başlayan Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölüm Başkanları: Dr. Bora Selçuk (2010-2011) Vk., Prof.Dr. Ömer L. Gebizlioğlu (2011-2013), Yrd. Doç.Dr. Bora Selçuk (2013- Devam Ediyor)


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bölümün gerektirdiği yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Bankacılık ve Sigortacılık Uzmanı olarak alanlarında Lisans Diploması derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavda YGS-6 puanı ile Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Programını kazanmış olmak gerekir. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye'de ki Yükseköğretim Kurumları'nda önceki formal öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Proramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Krediİ Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle finans ve sigortacılık sektörlerinde donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, ,işletme, matematik, istatistik? gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektör üst düzey yöneticileri tarafında sektör ile uyumlu dersler verilmektedir. Böylece aday, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, ekonomiyi yorumlayabilen bir eğitimle bölümden mezun olmaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Bir kurum olarak bankaların ve sigorta şirketlerinin işleyişleri, banka ve sigorta şirketlerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bankalar sigorta şirketleri ile ilgili kavramlar ve genel olarak finansal sistem üzerinde bilgi sahibi olabilmek.
 • 2- Derslerde edinilen teorik bilgiyi pratik olarakta uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
 • 3- Bankacılık ve sigortacılık alanlarında gerçekleştirilebilecek faaaliyetlerde doğru planlama, iş bölümü yapabilme ve bir takım oyuncusu olarak kendi üzerine düşen işleri uygun zaman diliminde yapabilme becerisine sahip olabilmek.
 • 4- Finans dünyasına ilişkin gelişmeleri yerel ve uluslararası düzeyde takip edebilme, gelişmelerin gerektirdiği öğrenme ve uygulama ortamlarına kolaylıkla uyum sağlayabilmek.
 • 5- Finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarından veri toplama ve toplanan verileri ihtiyaca uygun şekilde gruplandırıp yorumlayabilme becerisine sahip olabilme.
 • 6- Etik değerler, sosyal sorumluluklar ve toplumsal fayda gözetilerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda özenli davranabilme becerisine sahip olma.
 • 7- Mesleğin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olarak bilgisayar ortamında ofis uygulamaları konusunda yetkinliğe sahip olabilmek.
 • 8- Sahip olduğu bilgi ile olumsuz durumlar karşısında analitik çözümler yaratıp, olumsuzluğu gidermek üzere harekete geçebilme becerisine sahip olmak.
 • 9- Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde mesleki yazışma ve sunuşları yapabilecek İngilizce seviyesine sahip olabilme.
 • 10- Çalışma gruplarına liderlik edebilme becerisine sahip olabilme.
 • 11- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olabilmek.
 • 12- Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemek ve farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel sosyal ve profesyonel gelişimi sağlama becerisine sahip olabilmek.

Mezunların İstihdamı

Bankacılık ve sigortacılık Bölümü mezunları, finans sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla nitelikli eleman olarak reel ve finans sektöründe ve ayrıca geleceğin akademisyenleri olarak yüksek eğitim kurumlarında yerlerini almaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Yard.Doç.Dr. Bora Selçuk (Bölüm Başkanı) 0212 (7315737/3150), boraselcuk@khas.edu.tr
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusu Silivri-İstanbul


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Erasmus